BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 46

 Izaijo knyga
  
 Babilono dievai
  
Iz 46

1 Belis[i1] sukiužo, Nebas[i2] susigūžia, –

jų stabai pakrauti ant asilų ir galvijų.

Tie, kurie turėtų nešti jus,

dabar kaip naštos kraunami ant nuvargusių gyvulių.

2 Gūžiasi, kiūžta ir jie drauge,

nuo naštos išsigelbėt negali, –

jie patys eina į nelaisvę.

3 Klausykitės manęs, Jokūbo namai,

ir jūs, kas likote gyvi iš Izraelio namų,

nuo pat gimimo esate mano našta,

išlaikiau jus nuo pat vaikystės.

4 Liksiu vis tas pats,

kai jūs pasensite,

kai jūs pražilsite,

nešiosiu ir tada.

Aš – tas, kuris nešiojau,

aš – tas, kuris nešios, –

aš – tas, kuris jus neš ir išgelbės.

5 Ką sugretinsite su manimi

ir laikysite man lygiu?

Arba ką sulyginsite su manimi,

ir būtume panašūs?

6 Dosnieji iš kapšo auksą išpila,

svarstyklėmis sidabrą atsveria

ir auksakalį pasisamdo,

kad iš to jiems padarytų dievą,

kurį jie garbintų, žemėn kniūbsčiom puldami.

7 Dedas jį ant savo pečių,

nešiojas visur,

kai pastato jį vieton,

ten stovi sustingęs,

iš vietos nepajuda.

Nors jie šaukiasi,

negali jis atsiliepti

nei jų iš nelaimės išgelbėti.

8 Atminkite tai ir būkite ryžtingi,

dėkitės į širdį, nusidėjėliai!

9 Atminkite, kas buvo anksčiau,

senų senais laikais:

Aš esu Dievas,

nėra kito;

Aš – Dievas,

nėra tokio kaip aš.

10 Apreiškiu pabaigą nuo pat pradžios,

iš anksto paskelbiu,

kas dar įvyks.

Tariu: „Mano užmojis bus įvykdytas!“

Aš įvykdysiu visa,

kas sumanyta.

11 Šaukiu iš rytų plėšrų paukštį,[i3]

iš tolimos šalies žmogų,

kad įvykdytų manąjį užmojį.

Kaip kalbėjau, taip ir įvykdysiu,

ką užsimojau, tą ir padarysiu.

12 Klausykitės manęs, jūs – užsispyrėliai,

esate toli nuo teisumo pergalės.

13 Aš pats įgyvendinu savąjį teisumą,

jis nebėra toli, mano išganymas nevėluos.

Aš pats suteiksiu išganymą Zione,

Izraeliui duosiu savo šlovę.

  
Išnašos:
1Iz 46,1: Belis... Nebas: Babilono dievai. Jie yra visiškai bejėgiai prieš visagalį Dievą.
2Iz 46,1: Belis... Nebas: Babilono dievai. Jie yra visiškai bejėgiai prieš visagalį Dievą.
3Iz 46,11: Plėšrus paukštis: Kyras. Žr. Iz 41,2-4.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 46