BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2019 10 14 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 43

 Izaijo knyga
  
Iz 43

18 [i4]„Daugiau nebesiremkite tuo, kas buvo,

nebemąstykite apie tai, kas seniai praėjo.

19 Štai aš kuriu naują dalyką!

Jis dabar jau reiškiasi, negi nematote?

Net per dykumą tiesiu kelią,

net tyruose atveriu upes.

21 Jie – tauta, kurią sau sukūriau,

kad skelbtų mano šlovę“.

Izraelio nuodėmė ir Dievo gerumas

22 „Tu nešlovinai[i5] manęs, Jokūbai,

tau nusibodau aš, Izraeli!

24 Nepirkai man savo pinigu kvapniųjų šaknų

nei savųjų aukų taukais negaivinai.

Ne! Tu savo nuodėmėm mane apkrovei,

nusikaltimais varginai mane.

25 Aš, aš – tas, kuris dėlei savęs

naikina tavo nusižengimus, –

aš tavo nuodėmių neatsiminsiu.

  
Išnašos:
1Iz 43,3-43,4: Egiptas... Kušas {Etiopija} ir Seba: Dievas leido persams juos užkariauti užtai, kad Persija grąžino jo tautai – Izraeliui – laisvę.
2Iz 43,9: Tik Dievas žino ir gali apreikšti ateities įvykius. Žr. Iz 41,1-5.21-29.
3Iz 43,14-43,17: Babilonijos sunaikinimas.
4Iz 43,18: Neužtenka turėti prieš akis vien tik nuostabius Dievo darbus išėjimo iš Egipto metu, nes ir tremtinių išėjimą iš Babilono lydėjo lygiai nuostabi Dievo globa.
5Iz 43,22-43,28: Ne izraeliečių ištikimybė Dievui, bet Dievo gailestingumas grąžino laisvę.
6Iz 43,27: Protėvis: Adomas arba Jokūbas, arba protėviai.
7Iz 43,27: Gentainiai: vadai, kunigai, pranašai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 43