BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 41

 Izaijo knyga
  
Iz 41

13 nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas,

laikau tavo dešinę.

Aš Tas, kuris tau sako:

„Nebijok, aš tau padėsiu!“

14 Nebijok tu, kirmine Jokūbai!

Tu, kirminėli Izraeli, „Aš tau padėsiu!“ – sako VIEŠPATS.

Tavo atpirkėjas[i6] yra Izraelio Šventasis.

15 Tu būsi mano kuliamasis velenas,

aštrus, su nauju volu ir daugeliu dantų, –

kulsi kalnus ir juos triuškinsi,

kalvas paversi tu pelais.

16 Kai vėtysi, vėjas juos nuneš,

audra juos išblaškys.

O tu džiaugsies VIEŠPAČIU,

šlovinsi Izraelio Šventąjį.

17 Užguitieji ir vargšai ieško vandens,

o jo nėra,

liežuvis džiūsta jiems nuo troškulio.

Aš, VIEŠPATS, juos išgirsiu,

aš, Izraelio Dievas, jų nepaliksiu.

18 Ant plikų kalvų atversiu upes

ir šaltinius slėniuose.

Dykumą paversiu tvenkiniais

ir išdžiūvusią žemę – versmėmis vandens.

19 Prisodinsiu kedrų dykumoje –

akacijų, mirtų ir alyvmedžių.

Auginsiu kiparisus tyrlaukiuose

drauge su guobomis ir pušimis,

20 kad matytų ir žinotų,

stebėtų ir suprastų,

jog ranka VIEŠPATIES padarė visa tai, –

jog tai sukūrė Izraelio Šventasis.

  
Išnašos:
1Iz 41,1-41,4: Dievas pašaukia Persijos karalių Kyrą, kad išlaisvintų Izraelį iš Babilonijos vergijos. Kyro pergalės apreiškia Dievo užmojį.
2Iz 41,2: Kyras yra kovotojas už teisumą ir Dievo tarnas.
3Iz 41,4: Viešpats šaukia į būtį Visatą ir istoriją, nes jis valdo Visatą ir istorijos vyksmą. Jis yra Pirmasis, – Šventasis Raštas nekelia klausimo apie Dievo kilmę. Tas, kuris yra Pirmasis, yra Tas pats ir Visatos, ir istorijos pabaigoje. Jis yra ir Pradžia, ir Pabaiga, Alfa ir Omega (žr. Iz 43,10; 44,6; 46,3-4; 48,12).
4Iz 41,4: Sakyti Aš esu Tas pats yra tolygu sakyti Aš esu Dievas, – vienintelis ir amžinas Dievas, Visatos ir istorijos Viešpats.
5Iz 41,6-41,7: Šios dvi eilutės perkeltos į 40,20.
6Iz 41,14: Atpirkėjas: hebrajiškai go’el, t. y. artimiausias giminaitis. Atpirkėjas įpareigojamas išlaisvinti vergijon patekusį giminaitį ir rūpintis, kad šeimos nekilnojamasis turtas – žemė išliktų šeimos nuosavybe. Žr. Kun 25,48; Įst 19,6.12; Rut 3-4. Naujasis Testamentas ir krikščioniškoji teologija įžvelgia Atpirkėją Jėzuje, – jis yra pažadėtasis Atpirkėjas iš nuodėmės vergijos.
7Iz 41,21-41,24: Pagonių dievai – stabai yra niekis, nes jie bejėgiai sąlygoti istorijos vyksmą. Vienas Viešpats yra tikras Dievas, nes istorija yra staklės, kuriomis jis audžia. Pranašai, kaip ir Sandoros įstatymas, smerkė svetimų dievų garbinimą.
8Iz 41,25: ... aš jį pašaukiau: Dievas pašaukė Kyrą, kad tarnautų jo užmojui istorijoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 41