BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 40

 Izaijo knyga
  
 B. PAGUODOS KNYGA/1. Viešpaties šlovė išvaduojant Izraelį
  
Iz 40

25 „Su kuo palyginsit mane? Su kuo aš jums lygus?“ –

sako Šventasis.

26 Akis pakelkit ir pasižiūrėkit į aukštybes!

Kas jąsias sukūrė?[i5]

Tasai, kuris atveda jų pulkus, jas suskaičiuoja

ir šaukia[i6] kiekvieną jų vardu.

Dėl jo didžios galybės ir beribės jėgos

nė viena nedrįsta neateiti!

27 Jokūbai,[i7] kaipgi gali sakyti,

kaip, Izraeli, skųstis drįsti:

„Mano kelias paslėptas nuo VIEŠPATIES,

mano Dievas į mano teises dėmesio nekreipia“?

28 Nagi, ar nežinai, ar nesi girdėjęs?

VIEŠPATS – amžinasis Dievas,

kūrėjas visų žemės šalių.

Nepailsta jisai nei pavargsta,

neištiriama jo išmintis.

29 Jis duoda nuvargusiam jėgų,

bejėgiui gyvastį atšviežina.

30 Net jaunuoliai pailsta ir pavargsta,

vaikinai klupte klumpa,

31 bet tie, kurie pasitiki VIEŠPAČIU, atgaus jėgas,

pakils tarsi arų sparnais, –

nepavargs bėgdami, nepails eidami.

  
Išnašos:
1Iz 40,2: Tarnybos lažas: vergija ir tremtis.
2Iz 40,3-40,5: Perkeltine prasme pasakojama apie istorinį tremtinių grįžimą iš Babilonijos į Jeruzalę. Pats Viešpats juos veda, – kelionė tremtiniams yra lengva. Mt 3,5 įžvelgia šiame tekste pranašystę apie Joną Krikštytoją ir Kristų.
3Iz 40,12: Sprindis: nuotolis tarp ištiesto mažojo piršto ir nykščio buvo vienas iš matų Palestinoje. Saikas: pažodžiui trečiasis, šiame tekste – mažutis indas.
4Iz 40,16: Garsiųjų Libano kedrų neužtektų aukoms sudeginti.
5Iz 40,26: ... sukūrė: žr. Pr 1.
6Iz 40,26: … šaukia: Dievas gali šaukti kūrinius vardu, nes yra jų Kūrėjas.
7Iz 40,27-40,28: Dievo tauta, čia vadinama Jokūbu ir Izraeliu, neturi pasiduoti nevilčiai: jų Viešpats yra amžinasis Dievas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 40