BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 24 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 39

 Izaijo knyga
  
 Pasiuntiniai iš Babilono
  
Iz 39

1 Tuo metu Babilono karalius Baladano sūnus Merodach-Baladanas,[i1] išgirdęs apie Hezekijo ligą ir išgijimą, atsiuntė jam laišką ir dovanų. 2 Hezekijas dėl to apsidžiaugė ir pasiuntiniams aprodė savo iždą, sidabrą ir auksą, prieskonių ir rinktinio aliejaus atsargas, ginklų sandėlius, – visus turtus, kokius tik rūsiuose turėjo. Neliko nieko nei jo rūmuose, nei visoje karalystėje, ko nebūtų jiems parodęs.

3 Tada pranašas Izaijas atėjo pas karalių Hezekiją ir jį paklausė: „Ką sakė tau tie vyrai? Iš kur jie atėjo pas tave?“ Hezekijas atsakė: „Jie iš tolimo krašto atėjo pas mane, iš Babilono“.

4 „Ką jie matė tavo rūmuose?“ – klausė jį toliau Izaijas. Hezekijas atsakė: „Jie matė visa, kas tik yra mano rūmuose. Neliko nieko mano turtų rūsiuose, ko nebūčiau jiems parodęs“.

5 Tada Izaijas pasakė Hezekijui: „Išgirski Galybių VIEŠPATIES žodį: 6 'Štai ateis dienos, kai visa, kas tik yra tavo rūmuose, visa, ką tavo protėviai yra sukrovę iki šios dienos, – visa bus išgabenta į Babiloną.[i2] Nieko neliks, – sako VIEŠPATS! 7 Ir iš tavųjų palikuonių, kurių susilauksi, kai kurie bus paimti, – bus eunuchai Babilono karaliaus rūmuose!'“ 8 Hezekijas atsakė Izaijui: „VIEŠPATIES žodis, kurį man pasakei, yra palankus“.[i3] Mat pagalvojo sau: „Tai reiškia, kad mano dienomis dar tvers taika ir saugumas“.

  
Išnašos:
1Iz 39,1: Merodach-Baladanas buvo Babilono karaliumi du kartus tarp 721-710 m. prieš Kristų ir devynis mėnesius 704-703 m. prieš Kristų. Jo pasiuntiniai nuvyko į Jeruzalę tikriausiai prieš Sancheribo, Asirijos karaliaus, žygį prieš Jeruzalę, turėdami politinį tikslą. Babilonas tikėjosi sudaryti sąjungą prieš Asiriją iš kaimyninių karalysčių.
2Iz 39,6: Kadangi Judo karalystė dėjo viltis į sąjungą su Babilonu, o Dievu nepasitikėjo, ji vėliau bus ištremta į Babiloną.
3Iz 39,8: ... žodis... palankus: Tremtis neįvyks karaliaus Hezekijo valdymo metu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 39