BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 20 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 40

 Izaijo knyga
  
 B. PAGUODOS KNYGA/1. Viešpaties šlovė išvaduojant Izraelį
  
Iz 40

Išganymo pažadas

1 „Paguoskit manąją tautą, – sako jūsų Dievas, – guoskite ją!

2 Prabilkit į širdį Jeruzalei ir šaukite jai,

kad jos tarnybos lažas[i1] pasibaigė,

jos kaltė išpirkta,

nes ji dvigubai priėmė iš VIEŠPATIES rankų

už visas savo nuodėmes“.

3 Pasigirsta balsas:[i2]

„Per dykumą tieskite VIEŠPAČIUI kelią!

Tyruose ištiesinkite mūsų Dievui vieškelį!

4 Kiekvienas slėnis tegu būna užpiltas,

kiekvienas kalnas bei kalva tebūna nukasta.

Uolėta žemė pavirs lyguma,

kalvotos apylinkės – slėniais.

5 Tada VIEŠPATIES šlovė bus apreikšta!

Visa žmonija drauge ją išvys,

nes pats VIEŠPATS savo lūpomis pažadėjo!“

6 Pasigirsta balsas: „Skelbki!“

Atsakiau: „O ką man skelbti?“ –

„Visa žmonija – kaip žolė,

jos gražumas – kaip laukų gėlės.

7 Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,

kai tik VIEŠPATS pasiunčia ant jųjų vėją“.

{Tikrai! Žmonės tėra tik žolė.}

8 Žolė nudžiūsta, gėlė nuvysta,

bet Dievo žodis tveria amžiais.

9 Užlipk ant aukšto kalno,

džiugiosios žinios skelbėjau Zionai!

Galingai pakelk savo balsą,

gerosios naujienos skelbėja Jeruzale!

Skelbk, nebijok!

Sakyk Judo miestams: „Štai jūsų Dievas!“

10 Štai Viešpats DIEVAS ateina su galybe,

jojo ranka – valdinga.

Atlygį štai jis turi su savimi,

o algą moka į priekį.

11 Ganys kaip piemuo jis savo kaimenę,

savomis rankomis surinks ėriukus,

nešios juos prie krūtinės

ir švelniai vedžios vedekles.

  
Išnašos:
1Iz 40,2: Tarnybos lažas: vergija ir tremtis.
2Iz 40,3-40,5: Perkeltine prasme pasakojama apie istorinį tremtinių grįžimą iš Babilonijos į Jeruzalę. Pats Viešpats juos veda, – kelionė tremtiniams yra lengva. Mt 3,5 įžvelgia šiame tekste pranašystę apie Joną Krikštytoją ir Kristų.
3Iz 40,12: Sprindis: nuotolis tarp ištiesto mažojo piršto ir nykščio buvo vienas iš matų Palestinoje. Saikas: pažodžiui trečiasis, šiame tekste – mažutis indas.
4Iz 40,16: Garsiųjų Libano kedrų neužtektų aukoms sudeginti.
5Iz 40,26: ... sukūrė: žr. Pr 1.
6Iz 40,26: … šaukia: Dievas gali šaukti kūrinius vardu, nes yra jų Kūrėjas.
7Iz 40,27-40,28: Dievo tauta, čia vadinama Jokūbu ir Izraeliu, neturi pasiduoti nevilčiai: jų Viešpats yra amžinasis Dievas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 40