BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 30

 Izaijo knyga
  
Iz 30

19 O, Ziono tauta, tau, gyvenančiai Jeruzalėje, nebereikės daugiau verkti! Jis bus maloningas tau, kai pagalbos jo šauksies, jis atsilieps, kai tik išgirs tave. 20 VIEŠPATS duos jums duonos, kurios jums reikia, ir vandens, kurio trokštate. Daugiau nebesislėps tavasis Mokytojas,[i4] – akimis regėsi savo Mokytoją. 21 Jeigu nuklystum nuo kelio į dešinę ar į kairę, jo balsą iš už nugaros girdėsi tau sakantį: „Štai tikrasis kelias! Juo eikite!“ 23 Tuomet jis duos lietaus pasėliams, kada tik pasėsi sėklą dirvoje. Kviečiai, pribrendę dirvoje, bus maistingi ir gausūs. Plačiose ganyklose tą dieną ganysis tavo galvijai. 24 Jaučiai ir asilai, padedą įdirbti laukus, gaus ėsti pašaro sūdyto, jiems pažerto bertuve ir šake. 25 Visur – ant aukštų kalnų, ant didelių kalvų sruvės vandens pilni upeliai. Didžiųjų žudynių dieną, kai bokštai grius, 26 mėnulio šviesa bus tokia šviesi kaip saulės, o saulės šviesa bus septyniskart šviesesnė, – kaip šviesa septynių dienų. Tą dieną VIEŠPATS aptvarstys žaizdą savo tautos, jis išgydys mėlynes, padarytas jo smūgių.

  
Išnašos:
1Iz 30,6: Skraidančioji gyvatė: hebrajiškai sarafugningoji, arba ta, kuri degina. Mat tokios gyvatės įgėlimas sukeldavo deginantį skausmą.
2Iz 30,7: Rahabas: Egiptas. Šiame skaitinyje, kaip ir daugelyje kitų vietų, Egiptas lyginamas su audringa, veržlia jūros pabaisa, tačiau ji, prašoma padėti Judo karalystei, nutyla – virsta numalšintu Rahabu. Žr. Ps 87,4; 89,11; Iz 51,9; Job 26,12.
3Iz 30,8: Izaijas turi dabar užrašyti savo tautos pasmerkimą (žr. 12-18 eilutes), kad ateityje, tautai žlugus, jo liudijimas būtų patvirtintas.
4Iz 30,20: Mokytojas: Dievas, kuris praeityje mokė per savo pranašus neaiškiai, ateityje padarys jiems savo mokymą aiškų. Tai buvo ypač akivaizdu, kai Dievo Sūnus tapo žmogumi.
5Iz 30,27-30,33: Dievas nuteisia Asiriją. Vardas VIEŠPATIES: Pats Dievas. Žr. Ps 20,2.
6Iz 30,33: ... laužas: ant jo buvo sudegintas Asirijos karaliaus kūnas. Tai buvo džiugi šventiška proga izraeliečiams, – jie pasijuto laisvi nuo jo jungo.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 30