BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 24 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 31

 Izaijo knyga
  
Iz 31

Prieš sąjungą su Egiptu

1 Vargas tiems, kurie leidžiasi į Egiptą

sau pagalbos ieškoti,

kliaujasi žirgais,

kurie pasitiki vežimais, nes jų daug,

ir raiteliais, nes jų pulkai stiprūs,

tačiau į Izraelio Šventąjį nekelia akių

nei tariasi su VIEŠPAČIU!

2 Bet juk ir jis yra išmintingas!

Jis sukėlė nelaimę,

savo žodžių neatsiėmė!

Jis pakils prieš nedorėlių namus

ir prieš tuos, kas padeda piktadariams.

3 Egiptiečiai – žmonės, o ne Dievas,

jų žirgai – kūnas, ne dvasia.

Kai VIEŠPATS savo ranką tik išties,

gynėjas parpuls, drauge su juo kris jo ginamasis,

– juodu abu kartu pražus.

4 VIEŠPATS man kalbėjo taip:

„Kaip liūtas ar liūtukas urzgia dėl savo grobio

ir, susitelkus prieš jį būriui piemenų,

nei išsigąsta jų šauksmų,

nei dreba dėl jų daromo triukšmo,

toks bus Galybių VIEŠPATS, kai nužengs kovoti

ant Ziono kalno ir jo kalvos.

5 Kaip sparnus išskėtę paukščiai gina jauniklius,

taip Galybių VIEŠPATS gins Jeruzalę,

saugos ir vaduos, globos ir gelbės ją.

6 Sugrįžkite pas jį, Izraelio vaikai, pas tąjį, kurį taip baisiai įžeidėte. 7 Tą dieną kiekvienas iš jūsų atmes su panieka savo sidabrinius ir auksinius stabus, kurių savo nuodėmingomis rankomis prisidarėte.

Asirijos žlugimas

8 Asiras kris nuo kalavijo, kuris bus ne žmogaus, –

ne žmogaus kalavijas jį paguldys.

Jis bėgs nuo kalavijo,

o jo jauni kariai eis į lažą.

9 Jo uola[i1] iš baimės pasitrauks,

o jo didžiūnai paklaikę vėliavas paliks.

Tai žodis VIEŠPATIES, kurio liepsna Zione,

žaizdras Jeruzalėje!

  
Išnašos:
1Iz 31,9: Uola: drąsos ir pasitikėjimo simbolis – asirų dievo statula ar Asirijos karalius.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 31