BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 29

 Izaijo knyga
  
Iz 29

Jeruzalės likimas

1 Ai, Arieli,[i1] Arieli,

mieste, kurį apsupęs buvo Dovydas!

Metus leiskite po metų,

vieną po kitos šventes švęskite.

2 Aš suvarginsiu Arielį,

bus jame dejonių ir raudų, –

Jeruzalė bus man lyg Arielis.

3 Apsupsiu ją kaip Dovydas,

apstatysiu ją saugų bokštais,

apjuosiu apgulos pylimu.

4 Parblokšta ant žemės kalbėsi,

iš dulkių aidės tavieji žodžiai.

Tarytum iš po žemės bylotų vėlė –

toks girdėsis tavo balsas,

o tavo žodžiai bus tarsi šnabždesys iš dulkių.

5 Vis dėlto tavo priešų pulkai

bus kaip smulkios dulkės,

o gausieji engėjai – it vėjo blaškomi pelai.

Kai netikėtai – vienu akimoju –

6 Galybių VIEŠPATS aplankys tave

perkūnija, žemės drebėjimu, galingu ūžesiu,

viesulu, audra ir liepsna rajos ugnies,

7 tada kaip sapnas, kaip nakties regėjimas

bus minia[i2] visų tautų,

kovojančių su Arieliu,

su visais jų apgulos įtvirtinimais.

8 Kaip alkanas sapnuoja, kad valgo,

tačiau nubunda toks pat alkanas,

arba kaip trokštantis sapnuoja, kad geria,

tačiau nubunda pavargęs ir troškulio kamuojamas, –

taip bus ir tautų miniai,

kovojančiai su Ziono kalnu.

Aklumas ir užsispyrimas

9 Būkite neryžtingi, pečiais gūžčiokite,

apakinkite save ir būkite akli![i3]

Būkite girti, bet ne nuo vyno,

svyruokite, bet ne nuo svaigaus gėrimo!

10 Gilaus snaudulio dvasią VIEŠPATS išliejo ant jūsų.

Jisai aptemdė jūsų akis – pranašus

ir jūsų galvas – regėtojus.

11 Viso šito regėjimas jums yra tarsi užantspauduotos knygos žodžiai. Kai ją paduoda mokančiam skaityti ir sako: „Paskaityk ją!“ – jisai atsako: „Negaliu, nes ji užantspauduota!“ 12 O kai ją paduoda skaityti nemokančiam ir sako: „Paskaityk ją!“ – tas atsako: „Nemoku skaityti!“

13 Viešpats ištarė: „Kadangi ši tauta tik liežuviu

tesiartina prie manęs, vien tik lūpomis tegarbina mane, –

jos širdis yra nutolusi nuo manęs, –

tik žmonių išmoktu įstatymu tesiremia mano garbinimas,

14 todėl aš vėl nustebinsiu šią tautą taip nepaprastai,

kad jos išminčių išmintis nueis niekais

ir protingųjų įžvalgumas pradings“.

15 Vargas tiems, kurie nuo VIEŠPATIES

slepia giliai savo planus!

Patamsy daro savo darbus, tardami:

„Kas mus mato? Kas mus pažįsta?“

16 Jūs dalykus aukštyn kojomis verčiate!

Argi puodžius yra lygus moliui?

Tarsi dirbinys sakytų apie savo dirbėją:

„Jis manęs nepadarė!“

Arba kūrinys tartų apie savo kūrėją:

„Nieko jis neišmano!“

Išpirkimas

17 Ar ne tiesa, kad netrukus

pavirs Libanas vešliais laukais,[i4]

o vešlieji laukai bus sodu laikomi?

18 Tą dieną kurčiai išgirs knygos žodžius,

iš savo niūrios tamsybės aklieji praregės.

19 Kuklieji vėl džiaugsis VIEŠPAČIU,

vargšai džiūgaus dėl Izraelio Šventojo.

20 Engėjų nebebus, šaipūnai prapuls,

sunaikinti bus piktanoriai, –

21 tie, kurie žodžiu padaro žmogų nusikaltėliu,

spęsdami vartuose pinkles jo gynėjui,

palikdami teisųjį tuščiomis rankomis.

22 Tikrai, šitaip kalba VIEŠPATS, Jokūbo namų Dievas, kuris išpirko Abraomą:[i5]

„Dabar Jokūbui gėdytis nebereikės,

jo veidas iš baimės nebebals.

23 Kai matys jis – jo vaikai,

ką mano rankos jiems padarė,

šlovins mano vardą, garbins Jokūbo Šventąjį,

pagarbiai pripažins galybę Izraelio Dievo.

24 Tuomet klaidžiojantiems dvasia grįš išmanymas,

murmantieji leisis pamokomi“.

  
Išnašos:
1Iz 29,1-29,2: Arielis: poetiškas Jeruzalės vardas, kuris yra įvairiai suprantamas. Ari-El gali reUru-El ir verčia Dievo {įkurtas} miestas. Anot jų, toks buvo Jeruzalės vardas senovėje. Kaip Dovydas kadaise užėmė Jeruzalę po apgulos, taip dabar Dievas kovos prieš Jeruzalę apgula.
2Iz 29,7-29,8: Tuo metu, kai asirai manys, kad Jeruzalė jau yra jų rankose, Dievas išplėš iš jų pergalę, apgindamas savo miestą.
3Iz 29,9-29,12: Apakusi Jeruzalė atsisako tikėti pranašo žodžiais, kad Dievas ją apgins.
4Iz 29,17-29,24: Pranašas vaizduoja Dievo išpirkimo planą neįtikimais gamtos reiškiniais, pvz., Libano kalnų pavirtimas derlinga šalimi (žr. 17-ąją eilutę).
5Iz 29,22: ... išpirko Abraomą: išlaisvindamas iš stabų garbinimo jo gimtajame krašte – Mesopotamijoje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 29