BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 2

 Izaijo knyga
  
 Zionas – Mesijo sostinė
  
Iz 2

1 [i1]Žodis, kurį Izaijas, Amozo sūnus, matė Judo ir Jeruzalės regėjime.

2 [i2]Ateityje įvyks –

VIEŠPATIES Namų kalnas

stovės tvirtai iškilęs virš kalnų

ir bus už kalvas aukštesnis.

Visos tautos plūs jo linkui;

3 daug tautų ateis ir sakys:

„Ateikite, kopkime į VIEŠPATIES kalną,

į Jokūbo Dievo Namus,

kad jis pamokytų mus savo kelių,

kad mes eitume jo takais“.

Nes iš Ziono[i3] ateis mokymas

ir VIEŠPATIES žodis iš Jeruzalės.

4 Taip jis išspręs ginčus tarp tautų,

nuspręs daugelio žmonių bylas;

jie perkals savo kalavijus į arklus,

o ietis – į geneklį medžiams genėti.

Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą,

nebebus mokomasi kariauti.

5 O Jokūbo namai!

Ateikite, gyvenkime VIEŠPATIES šviesoje.

  
Išnašos:
1Iz 2,1: Redaktoriaus priedas, – Iz 2-5 įvadas.
2Iz 2,2-2,4: Mesijinė Judo karalystės užduotis. Ji garantuoja jos ateitį. Apskritai pranašai regi mesijinėje karalystėje Viešpaties Namus – Šventyklą kaip įsakmų galios sostą ir tikro bei aiškaus mokymo šaltinį. Visos tautos noriai priims šį įsakmų mokymą, nes jis veda į visuotinę taiką. Šis skaitinys randamas bemaž be skirtumų Mch 4,1-3. Atrodo, nors ir nėra visiškai tikra, kad jo autorius yra Izaijas.
3Iz 2,3: Zionas... [Jeruzalė]: mesijinės karalystės židiniai žemėje.
4Iz 2,6: Kerėtojai ir žyniai: kerėjimas buvo griežtai draudžiamas. Žr. Įst 18,9-14.
5Iz 2,11: ... tą dieną...: Viešpaties diena, Teismo diena, yra dažnai minima, ypač Pranašų knygose. Ji aprašoma vaizdiniais, turinčiais ryšį su gamta: žemės drebėjimas, ugnis, audra.
6Iz 2,13: Libanas: Libano kalnas Sirijoje, garsus savo kedrais. Bašanas: miškingos aukštumos į rytus nuo Jordano upės ir Genezareto ežero.
7Iz 2,16: Taršišas: spėjama, kad tai – senasis Tartesus šiaurinėje Ispanijoje. Žr. Ps 48,8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 2