BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 25 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 3

 Izaijo knyga
  
 Judo karalystės ir Jeruzalės teismas
  
Iz 3

1 [i1]Valdovas, Galybių VIEŠPATS, atims

iš Jeruzalės ir Judo paramą ir paspirtį, –

visas maisto ir vandens atsargas,

2 karžygį ir karį,

teisėją ir pranašą,

žynį ir seniūną,

3 penketo dešimčių vadą ir didžiūną,

patarėją, įgudusį amatininką ir išmanų raganių.

4 Berniūkščius duosiu jiems valdovais, –

viešpataus savivalė, užgaida.

5 Žmonės engs vieni kitus,

kiekvienas skriaus savo artimą, –

paaugliai įžūliai elgsis su senukais,

niekšai – su garbiais asmenimis.

6 Jeigu kas nors ir stvertų savo brolį

savo tėvo namuose, sakydamas:

„Tu turi drabužių! Būk mūsų valdovas,

tebūna šie griuvėsiai tavo rankoje!“ –

7 Tada, tą pačią dieną, anas ginsis, sakydamas:

„Netvarstysiu žaizdų!

Mano namuose nei duonos nėra, nei drabužių.

Nepadarysite manęs tautos valdovu“.

8 Jeruzalė klumpa,

ir Judas krinta,

nes savo žodžiais ir darbais

jie užgauna VIEŠPATĮ,

nepaiso jo šlovingo Artumo.[i2]

9 Pats jų pasipūtimas juos smerkia,

savo nuodėmėmis jie didžiuojas kaip Sodoma, –

jų neslepia.

Vargas jiems!

Nelaimę jie patys sau užsitraukia.

10 Laimingi teisieji,

nes jiems bus gerai –

jie maitinsis savo darbų vaisiais.

11 Vargas nedorėliui!

Jam visiškai nesiseks, –

pagal jo rankų darbus jam bus atmokėta.

12 Mano tauta! Vaikai ją niokoja,

moterys ją valdo!

O mano tauta, tave vadai suvedžioja,

nes sunaikina takus, kuriais žengti turėtum.

13 VIEŠPATS pakyla ir užveda bylą,

stojas teisti savo tautos.

14 VIEŠPATS ateis ir apkaltins

savo tautos seniūnus ir vadus:

„Jūs tie, kurie prarijote vynuogynus,

ką pavogėte iš varguolių, tebėra jūsų namuose.

15 Kaip jūs drįstate niokoti mano tautą,

šerti vargšams per veidus?“ –

klausia Valdovas, Galybių VIEŠPATS.

16 VIEŠPATS kalbėjo:

„Kadangi Ziono dukros

yra tokios išdidžios

ir vaikšto ištempusios kaklus,

akimis vylingai šaudydamos,

kojom žvangindamos apavų papuošalus

ir meilindamosi kiekvienu žingsniu...“

17 Viešpats nubers Ziono dukrų

viršugalvius šašais, –

VIEŠPATS apnuogins jų galvas.[i3]

18 Tą dieną VIEŠPATS atims grožį ir kojų papuošalų, ir plaukų tinklelių, ir mėnulėlių, 19 ir auskarų, ir apyrankių, ir šydų, 20 ir kepuraičių, ir rankogalių, ir juostų; ir kvepalinių, ir talismanų, 21 ir žiedų, ir nosies grandinėlių;[i4] 22 ir išeigos drabužių, ir apsiaustų, ir skarų, ir rankinukų; 23 ir skraisčių, ir lino liemenių, ir turbanų, ir skepetų.

24 Vietoj kvepalų – pelėsiai,

vietoj prijuostės – virvė,

vietoj šukuosenos – plikė,

vietoj išeigos drabužių – maišas.

Gėda vietoj grožio!

25 Tavo vyrai kris nuo kalavijo,

karžygiai kris mūšyje.

26 Aimanuos ir liūdės jos vartai,

nuniokota ji sėdės ant žemės.

  
Išnašos:
1Iz 3,1-3,12: Jeruzalėje ir Judo karalystėje viešpataus anarchija. Esant beviltiškai būklei net mažiausiai tinkami ar visiškai nepasirengę bus raginami paimti valdžią.
2Iz 3,8: Artumas: Dievo buvimas savo tautoje ir Šventykloje.
3Iz 3,17: Apnuogins jų galvas: visuomeninis gėdos ženklas. Žr. Sk 5,18.
4Iz 3,21: Nosies grandinėlės: auksinis Rytų moterų papuošalas. Žr. Pr 24,22.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 3