BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 2

 Izaijo knyga
  
 Zionas – Mesijo sostinė
  
Iz 2

1 [i1]Žodis, kurį Izaijas, Amozo sūnus, matė Judo ir Jeruzalės regėjime.

2 [i2]Ateityje įvyks –

VIEŠPATIES Namų kalnas

stovės tvirtai iškilęs virš kalnų

ir bus už kalvas aukštesnis.

Visos tautos plūs jo linkui;

3 daug tautų ateis ir sakys:

„Ateikite, kopkime į VIEŠPATIES kalną,

į Jokūbo Dievo Namus,

kad jis pamokytų mus savo kelių,

kad mes eitume jo takais“.

Nes iš Ziono[i3] ateis mokymas

ir VIEŠPATIES žodis iš Jeruzalės.

4 Taip jis išspręs ginčus tarp tautų,

nuspręs daugelio žmonių bylas;

jie perkals savo kalavijus į arklus,

o ietis – į geneklį medžiams genėti.

Viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą,

nebebus mokomasi kariauti.

5 O Jokūbo namai!

Ateikite, gyvenkime VIEŠPATIES šviesoje.

6 Palikote savo tautos kelius, o Jokūbo namai!

Juk jie pilni kerėtojų[i4] iš Rytų,

žynių kaip filistinų krašte, –

jie priėmė svetimšalių papročius!

7 Jų kraštas pilnas sidabro ir aukso,

nėra galo jų lobiams;

jų kraštas pilnas žirgų,

nėra skaičiaus jųjų vežimams.

8 Jų kraštas pilnas stabų, –

garbina savo rankų darbą –

tai, ką jų pačių pirštai padarė.

9 Taip marusis pažeminamas,

žmogus suniekinamas, –

neatleisk jiems!

10 Lįsk giliai tarp uolų,

užsidenk dulkėmis

nuo VIEŠPATIES siaubo

ir jo šlovės žėresio.

11 Įžūlus marusis turės nuleisti akis,

žmonių išdidumas bus nužemintas.

Tik vienas VIEŠPATS tą dieną[i5] bus aukštinamas.

12 Nes Galybių VIEŠPATS turi parengęs savo dieną

prieš visa, kas išdidu ir įžūlu.

Visa, kas išpuikę, bus nužeminta.

13 Taip, prieš visus Libano kedrus,[i6] aukštus ir didingus,

ir visus Bašano ąžuolus;

14 prieš visus aukštus kalnus

ir visas didingas kalvas;

15 prieš kiekvieną tvirtą bokštą

ir kiekvieną galingą sieną;

16 prieš visus Taršišo[i7] laivus

ir visas eiklias valtis.

17 Tada bus sutramdytas mariųjų pasipūtimas,

nužemintas žmonių išdidumas.

Tik vienas VIEŠPATS tą dieną bus išaukštintas.

18 Stabai pranyks tarsi nebuvę.

19 Žmonės slėpsis kalnų olose

ir žemės urvuose

nuo VIEŠPATIES siaubo

ir žėresio jo šlovės,

kai pakils jis sudrebinti žemės.

20 Tą dieną žmonės numes

kurmiams ir šikšnosparniams

sidabro ir aukso stabus,

kurių buvo prisidarę garbinti.

21 Jie lįs į uolų urvus

ir skardžių plyšius

nuo VIEŠPATIES siaubo

ir žėresio jo šlovės,

kai pakils jis sudrebinti žemės.

22 O liaukitės kliautis mariuoju, –

juk jis teturi tik gyvybės alsavimą!

Kuo gi jis pagarbos nusipelnė?

  
Išnašos:
1Iz 2,1: Redaktoriaus priedas, – Iz 2-5 įvadas.
2Iz 2,2-2,4: Mesijinė Judo karalystės užduotis. Ji garantuoja jos ateitį. Apskritai pranašai regi mesijinėje karalystėje Viešpaties Namus – Šventyklą kaip įsakmų galios sostą ir tikro bei aiškaus mokymo šaltinį. Visos tautos noriai priims šį įsakmų mokymą, nes jis veda į visuotinę taiką. Šis skaitinys randamas bemaž be skirtumų Mch 4,1-3. Atrodo, nors ir nėra visiškai tikra, kad jo autorius yra Izaijas.
3Iz 2,3: Zionas... [Jeruzalė]: mesijinės karalystės židiniai žemėje.
4Iz 2,6: Kerėtojai ir žyniai: kerėjimas buvo griežtai draudžiamas. Žr. Įst 18,9-14.
5Iz 2,11: ... tą dieną...: Viešpaties diena, Teismo diena, yra dažnai minima, ypač Pranašų knygose. Ji aprašoma vaizdiniais, turinčiais ryšį su gamta: žemės drebėjimas, ugnis, audra.
6Iz 2,13: Libanas: Libano kalnas Sirijoje, garsus savo kedrais. Bašanas: miškingos aukštumos į rytus nuo Jordano upės ir Genezareto ežero.
7Iz 2,16: Taršišas: spėjama, kad tai – senasis Tartesus šiaurinėje Ispanijoje. Žr. Ps 48,8.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 2