BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 16

 Izaijo knyga
  
Iz 16

1 Siųskite ėriukų krašto valdovui

iš Selos dykumoje į Ziono dukters kalną.

2 Moabo dukterys būriuojasi prie Arnono[i1] brastų

kaip išbaidyti paukščiai,

kaip jaunikliai, išmesti iš lizdo.

3 „Duoki patarimą, užjauski:[i2]

Tebūna tavo šešėlis jiems it vėsi naktis

vidurdienio karštyje, –

suteik pastogę benamiams,

neišduoki pabėgėlių.

4 Tegyvena Moabo benamiai pas tave,

būk jiems prieglobstis nuo grobiko“.

Kai pasibaigs siautėjimas,

liausis plėšimas

ir niokotojai pasitrauks iš krašto,

5 tada sostas bus saugus dėl ištikimos meilės

{Dovydo palapinėje}.

Jame sėdės ištikimas teisėjas,

ieškąs teisingumo

ir stropus vykdydamas teisumą.

6 Prisiklausėme apie Moabo išdidumą, –

kaip be saiko buvo išdidus, –

apie jo išpuikusį, pasipūtusį įžūlumą.

Tai tiktai tušti plepalai!

7 Terauda Moabo[i3] žmonės Moabo, –

terauda visas kraštas!

Kir-Hareseto razinų plokštainių

jie liūdi, širdgėlos apimti.[i4]

8 Hešbono atšlaičių vynuogynai,

Sibmos vijokliniai vynmedžiai sunaikinti,

nors jų raudonos kekės kadaise

ir nugirdė tautų viešpačius,

nors kadaise jie ir buvo nusiraizgę

iki pat Jazerio ir driekėsi per dykumą,[i5]

nors kadaise jų šakos ir plėtojos,

ir nusidriekė anapus jūros.

9 Todėl verkiu Sibmos vynmedžių,

lygiai kaip verkiu Jazerio.

Laistau tave ašaromis, Hešbone ir Elealėje,

nes tavuosius vasaros vaisius ir pjūtį

užgožė kovos šūkiai.

10 Iš sodų

prapuolė džiaugsmas ir linksmybė,

vynuogynuose

nebėra dainų ir smagaus klegesio,

vyno spaudyklose

nėra kam traiškyti kekių, –

nutilo vynuogių rinkėjų garsai.

11 Todėl dėl Moabo

mano širdis rauda tarsi lyra,

aš dejuoju dėl Kir-Hareseto.

12 Kai Moabo žmonės pavargs savo kauburių šventovėse, jie eis į savo šventyklą melstis. Bet iš to nebus jiems jokios naudos.[i6]

13 Šis yra žodis, kurį anksčiau yra ištaręs VIEŠPATS Moabui.[i7] 14 Dabar VIEŠPATS sako: „Per trejus metus, kaip samdinys skaičiuoja laiką, Moabo didybė bus nužeminta. Nors jis ir turi daug gyventojų, liks tik likutis – menkas ir silpnas“.

  
Išnašos:
1Iz 16,2: Arnonas: didžiausia Moabo upė.
2Iz 16,3-16,5: Pranašo žodžiai Jeruzalei, – ji privalo priimti suvargintus moabiečius su užuojauta, kaip dera Dovydo šeimos miestui. Dovydo šeimos kilmė siejasi su moabiete Ruta.
3Iz 16,7-16,14: Moabas yra buvęs turtingas kraštas, dabar jis nuniokotas – tapęs dykuma.
4Iz 16,7: ... razinų plokštainiai: suspaustos džiovintos vynuogės, vartojamos ir kaip maistas, ir kaip atnašos pagonių religijoje. Žr. 2 Sam 6,19; 1 Kr 16,3; Oz 3,1.
5Iz 16,8: Dykuma: į rytus; Jūra: į vakarus – Negyvoji jūra.
6Iz 16,12: Moabiečiai veltui šaukiasi savo dievo Chemošo.
7Iz 16,13: Proza pritaikoma poetiškoji ištarmė Moabui (Iz 15,1-16,12). Žr. Jer 4,8. … kaip samdinys skaičiuoja laiką: samdinys atlieka savo įsipareigojimą pagal trumpiausią skaičiavimo būdą. Žr. Iz 21,16.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 16