BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Izaijo knygaSkyrius: 1

 Izaijo knyga
  
 A. TEISMO KNYGA/1. Izraelio ir Judo karalysčių kaltinamasis aktas
  
 Izraelio nuodėmingumas
  
Iz 1

10 Klausykitės VIEŠPATIES žodžio,

Sodomos valdovai,

išgirskite, ko mūsų Dievas moko,

jūs, Gomoros žmonės!

16 Nusiplaukite ir būkite švarūs!

Pašalinkite savo darbų blogį man iš akių,

liaukitės darę pikta,

17 mokykitės gera daryti.

Atsidėkite teisingumui,

padėkite engiamajam,

užstokite našlaitį,

ginkite našlės bylą“.

18 VIEŠPATS sako:

„Eikit šen, drauge pasvarstykime:

esate paraudę nuo nuodėmių, aš jus išbaltinsiu kaip sniegą.

Nors jūsų nuodėmės ir yra raudonos it kraujas,

jos gali tapti baltos kaip vilna.

19 Jeigu jūs dėsitės į širdį ir paklusite,

valgysite krašto gėrybes,

20 bet jeigu atsisakote paklusti,

sudoros jus kalavijas“. –

Juk pats VIEŠPATS kalbėjo!

  
Išnašos:
1Iz 1,1: Izaijas – pranašo vardas reiškia Jahvė yra išganymas.
2Iz 1,3: Pažinimas yra asmeniškas ir intymus tikrovės patyrimas.
3Iz 1,4: Izraelio Šventąjį: dažnas Dievo titulas Izaijo knygoje. Retai vartojamas kitose knygose.
4Iz 1,5-1,8: Nelaimės, ištiksiančios Dievo tautą dėl jos nuodėmių.
5Iz 1,8: Ziono dukra: Jeruzalė.
6Iz 1,8: Trobelė... pašiūrė: pastogė sargui ir darbininkams.
7Iz 1,8: Trobelė... pašiūrė: pastogė sargui ir darbininkams.
8Iz 1,9: ... Galybių VIEŠPATS: žodžiu VIEŠPATS didžiosiomis raidėmis verčiamas Dievo vardas JAHVĖ. Jahvė reiškia JIS YRA (žr. Iš 3,13-14). Galybių VIEŠPATS yra Dievas – Kūrėjas ir Galybių Valdovas. Valdovo galybės yra dangiškos – angelai, saulė, mėnulis... ir žemiškos – istorinė Izraelio kaip Dievo tautos kariuomenė.
9Iz 1,9: Likutis: žr. Rom 9,29. Apaštalas Paulius mini šį skaitinį, kalbėdamas apie Dievo gailestingumą žydams ir pagonims.
10Iz 1,9: Gomora: nusidėjėlių miestas. Žr. Pr 19.
11Iz 1,11: ... aukų gausybės: Dievui malonu ne aukų gausybė, bet aukotojo širdis ir doras elgesys.
12Iz 1,15: ... tiesite rankas: Tiesti rankas maldai.
13Iz 1,21: Jeruzalė kadaise, Dovydo ir Saliamono laikais, buvo ištikimasis miestas, o dabar kekšė. Atsimetimas nuo Sandoros Pranašų knygose dažnai sugretinamas su santuokine neištikimybe (žr. Oz 1-3).
14Iz 1,27: Ši eilutė yra visos Izaijo knygos – pranašystės raktas. Zionas – Jeruzalė. Jeruzalė yra miestas ant Ziono kalno. Įžūlus Ziono užsispyrimas elgtis nuodėmingai vedė į Dievo teismą, kuriuo Likutis bus apvalytas nuo nuodėmių ir grįš pas Dievą teisingumu. Žr. Iz 40,2.
15Iz 1,29: Ąžuolai, kuriuos garbinote... miškeliai, kuriuos mėgote: liaudies alkų stabų garbinimui.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Izaijo knygaSkyrius: 1