BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 13 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 8

 Giesmių giesmės knyga
  
Gg 8

1 {Mi} O, kad tu būtum man kaip brolis,

žindęs mano motinos krūtis!

Sutikusi tave lauke, išbučiuočiau,

ir niekas man neprikaišiotų.

2 Vesčiausi tave,

parsivesčiau į savo motinos namus,

į kambarį tos, kuri mane pagimdė.

3 Duočiau tau gerti kvapaus vyno

ir savo granatų sulčių.

4 O, kad jo kairioji būtų man po galva

ir dešinioji mane apkabintų!

Prisaikdinu jus, Jeruzalės dukros:

nebudinkite ir nežadinkite meilės,

kol ji pati neprabus!

F. ŠEŠTOJI GIESMĖ

5 [i1]{JD} Kas yra ta, kuri ateina iš dykumos,

pasirėmusi į mylimąjį?

{Ms} Po obelimi žadinau tave.

Ten tavo motina kentė gimdymo skausmus su tavimi,

ten kentė gimdymo skausmus ta, kuri tave pagimdė.

6 [i2]{Mi} Dėk mane kaip antspaudą ant savo širdies,

kaip antspaudą ant savo rankos!

Juk meilė stipri kaip mirtis,

aistra nuožmi kaip Šeolas.

Jos kaitra kaip ugnies kaitra,

nenumaldoma liepsna.

7 Giliausi vandenys negali užgesinti meilės

nei potvyniai jos paskandinti.

Jeigu žmogus siūlytų už meilę visą savo turtą,

būtų tik paniekos vertas.

8 [i3]„Mūsų sesuo dar maža,

ir jos krūtys dar mažos.

Kaip mes padėsime savo seseriai tą dieną,

kai ji bus pažadėta?

9 Jeigu ji yra siena,

statysime ant jos sidabrinį pylimą,

o jeigu ji yra durys,

apmušime kedro lentelėmis“.

10 Aš esu siena,

ir mano krūtys yra kaip bokštai,

todėl jo akyse radau tikrą ramybę.

11 [i4]Saliamonas turėjo vynuogyną Baal-Hamone, –

jį patikėjo prižiūrėtojams.

Kiekvienas už jo vaisius turėjo mokėti

po tūkstantį sidabrinių.

12 Savo vynuogyną aš pati prižiūriu!

Tu, Saliamonai, gali turėtis tą tūkstantį,

o vaisių prižiūrėtojai du šimtus!

13 [i5]Ms} O sodo gyventoja,

mano bičiuliai laukia tavo balso!

Leisk man jį išgirsti!

14 {Mi} Skubėk, mano mylimasis,

būk panašus į gazelę ar jauną briedį

kvapiuose kalnuose.

  
Išnašos:
1Gg 8,5: Mylimieji vaizduojami einantys namų link. Jiedu džiaugiasi, kad mergaitės noras (žr. 1-2 eilutes) išsipildė. Sužadėtinis kalba apie jų pirmąjį susitikimą.
2Gg 8,6-8,7: Antspaudas buvo nešiojamas pririštas prie rankos (kaip šiuo atveju) arba užkabintas ant kaklo kaip žiedas (žr. Jer 22,24). Žmogaus gyvenime mirtis ir mirusiųjų buveinė yra neišvengiami, nenumaldomi. Galų gale jie visad laimi! Meilė yra lygiai taip pat tikra savo pergale ir prilygsta savo jėga kovoje su gyvenimo priešais. Nei vandenys gali ją užgesinti, nei potvynis gali ją paskandinti. Meilė yra brangesnė už visus turtus.
3Gg 8,8-8,10: Sužadėtinė pareiškia, kad ji skaisti. 9-oje eilutėje ji cituoja savo vyresniųjų brolių rūpinimąsi jos ateitimi. Kol ji dar nesubrendusi, jie nori ją išsaugoti galimoms vedyboms. Būdama dora, ji bus gerbiama; būdama neskaisti, ji bus laikoma užrakinta. Atsakydama į jų rūpinimąsi, ji laiduoja savo skaistumą ir didžiuojasi radusi malonę savo mylimojo akyse.
4Gg 8,11-8,12: Šios mįslingos eilutės buvo įvairiai aiškinamos. 11-oje eilutėje mergaitė kalba apie didelės vertės vynuogyną, kuris palyginamas su pačia mergaite 12-oje eilutėje. Jos milžiniškas kraitis – tūkstantis sidabrinių – derinasi su jos vidine verte. Ji yra ta dosni mylimoji, duodanti save ir kraitį savo mylimajam, vadinamam Saliamonu, ir mažesnes dovanas savo broliams – aniems prižiūrėtojams (žr. 8-9 eilutes).
5Gg 8,13: Panašiai kaip Gg 2,14-15 mylimasis prašo iš jos žodžio ar dainos, o mylimoji atsako panašiai kaip ir Gg 2,17.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Giesmių giesmės knygaSkyrius: 8