BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas galatamsSkyrius: 1

 Laiškas galatams
  
 LAIŠKO ĮŽANGA
  
Gal 1

13 Jūs, be abejo, esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi, būdamas žydų tikėjimo; kaip be saiko persekiojau Dievo Bažnyčią ir mėginau ją sugriauti;[i4] 14 kaip žydų tikėjimu buvau pranokęs daugelį bendraamžių savo tautiečių, itin uoliai gindamas savo protėvių papročius.

15 Kai tas, kuris mane pasirinko dar esantį įsčiose ir pašaukė savo malone, panorėjo 16 apreikšti manyje[i5] savo Sūnų, kad paskelbčiau Evangeliją pagonims, neskubėjau tartis su kūnu ir krauju[i6] 17 ir nenuvykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir tada vėl grįžau į Damaską. 18 Vėliau, po trejų metų, nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu ir pasilikau pas jį penkiolika dienų. 19 Kitų apaštalų man neteko pamatyti, tiktai Viešpaties brolį Jokūbą.[i7] 20 Ką jums rašau, tvirtinu Dievo akivaizdoje, jog nemeluoju. 21 Paskui išvykau į Sirijos ir Kilikijos sritis. 22 Aš buvau iš veido nepažįstamas Kristaus bendrijoms Judėjoje. 23 Jos buvo tik girdėjusios: tas, kuris mus kitados persekiojo, dabar skelbia Evangelijos tikėjimą, kurį kadaise griovė. 24 Ir jos šlovino Dievą dėl manęs.

  
Išnašos:
1Gal 1,1: Ne žmonių ir ne per žmogų – nei bendruomenės sprendimu, nei pranašo ištarme.
2Gal 1,4: Dabartinis blogas amžius, arba šiuolaikinis pasaulis, priešinamas būsimajam amžinajam gyvenimui. Riba tarp tų dviejų amžių yra antrasis Dievo Sūnaus atėjimas. Ši eilutė – į sveikinimą įterptas pirmųjų krikščionių tikėjimo išpažinimas, apimantis Evangelijos esmę.
3Gal 1,6: Po sveikinimo nėra įprastinio bendruomenės pagyrimo, iš karto pereinama prie griežto įspėjimo.
4Gal 1,13: Plg. Apd 8,3; 9,1-2.
5Gal 1,16: Manyje, t. y. iš vidaus manyje prabildamas.
6Gal 1,16: Kūnas ir kraujas – hebraizmas, reiškiantis mirtingus žmones.
7Gal 1,19: Apie Jokūbą žr. Įvadą į visuotinius laiškus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas galatamsSkyrius: 1