BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 2

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 2

6 Jis, turėdamas Dievo prigimtį,

godžiai nesilaikė savo lygybės su Dievu,

7 bet apiplėšė pats save,

priimdamas tarno išvaizdą

ir tapdamas panašus į žmones.

Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;

8 jis nusižemino,

tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties.

9 Todėl ir Dievas jį išaukštino

ir padovanojo jam vardą, kilniausią iš visų vardų,

10 kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelis

danguje, žemėje ir po žeme 11 ir kiekvienos lūpos

Dievo Tėvo šlovei išpažintų:

„JĖZUS KRISTUS YRA VIEŠPATS!“

  
Išnašos:
1Fil 2,12: Su baime ir drebėdami – iš tikros širdies ir stropios sąžinės.
2Fil 2,24: Paulius tikisi, kad jį paleis iš namų arešto. O antrojo kalinimo Romoje metu 67 m. jis žinos, kad jo laukia mirtis, ir 2 Tim rašys kaip testamentą bei atsisveikinimo laišką.
3Fil 2,25-2,30: Epafroditas buvo atgabenęs Pauliui Filipų tikinčiųjų aukas ir Romoje susirgęs.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 2