BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 25 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 1

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 1

18 Tesižinai! Kad visokiais būdais, dėl akių ar iš tiesų, yra skelbiamas Kristus, – štai kuo džiaugiuosi! Bet aš ir toliau džiaugsiuosi. 19 Juk žinau, kad šitai pravers mano išganymui dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus Dvasios pagalbos. 20 Aš karštai laukiu ir turiu viltį, jog anaiptol neliksiu sugėdintas, bet kaip visuomet, taip ir dabar Kristus bus viešai išaukštintas mano kūne – nesvarbu, ar gyvenimu, ar mirtimi. 21 Man gyvenimas – tai Kristus, o mirtis – tik laimėjimas. 22 Bet jei aš, gyvendamas kūne, dar galėčiau vaisingai pasidarbuoti, tuomet nebežinau, ką pasirinkti. 23 Mane traukia ir viena, ir antra,[i7] nors verčiau man mirti ir būti su Kristumi, nes tai visų geriausia. 24 O mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums. 25 Taip įsitikinęs, aš žinau, jog liksiu ir būsiu su jumis visais jūsų pažangai ir tikėjimo džiaugsmui, 26 kad jūs dar labiau galėtumėte pasigirti manimi Kristuje Jėzuje, kai vėl atvyksiu pas jus.

  
Išnašos:
1Fil 1,1: Vyskupas pažodžiui reiškia prievaizdas, prižiūrėtojas, o diakonas – tarnas. Daugiskaita rodo, kad anuo metu dar nebuvo aiškiai skiriamas vyskupas nuo kunigo (presbiterio).
2Fil 1,5: Filipų bendruomenė nuo pat pradžios dosniai rėmė apaštalą, padėdama jam vykdyti misijų darbą; žr. 2 Kor 11,8-9.
3Fil 1,6: Jėzaus diena – Paskutinio teismo diena, kai Kristus ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų.
4Fil 1,8: Kristaus Jėzaus nuoširdumu – tuo nuoširdumu tikintiesiems, kurį žadina apaštalo širdyje Jėzus Kristus.
5Fil 1,10: Jėzaus diena – Paskutinio teismo diena, kai Kristus ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų.
6Fil 1,13: Pretorijus – imperatoriaus sargybos dalinio būstinė. Per Pauliaus sargybinius (žr. Apd 28,16) ir lankytojus sklido Romoje geroji išganymo naujiena.
7Fil 1,23: Ir viena, ir antra – ir mirtis, ir gyvenimas.
8Fil 1,28: Kalbama apie krikščionių bendruomenės vienybę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 1