BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 1

 Laiškas filipiečiams
  
Fil 1

Kreipinys, padėka ir prašymas

1 Paulius ir Timotiejus, Kristaus Jėzaus tarnai, visiems šventiesiems Kristuje Jėzuje, gyvenantiems Filipuose, kartu su vyskupais ir diakonais.[i1] 2 Malonė jums ir ramybė nuo Dievo, mūsų Tėvo, ir Viešpaties Jėzaus Kristaus.

3 Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu, 4 visuomet, kiekvienoje maldoje, su džiaugsmu už jus visus besimelsdamas, 5 už jūsų bendradarbiavimą Evangelijos labui nuo pirmosios dienos iki šiandien.[i2] 6 Esu tikras, kad tas, kuris jumyse pradėjo šį gerą darbą, jį ir pabaigs iki Kristaus Jėzaus dienos.[i3] 7 Šitaip manyti apie jus visus teisinga, nes aš turiu savo širdyje jus, kurie, tiek man esant kalėjime, tiek ginant ir stiprinant Evangeliją, visi tebesate mano malonės dalininkai. 8 Dievas gali paliudyti, kaip jūsų visų pasiilgau Kristaus Jėzaus nuoširdumu.[i4] 9 Ir dabar meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu išmanymu, 10 kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas vertingiau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto Kristaus dieną,[i5] 11 pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo garbei ir šlovei.

  
Išnašos:
1Fil 1,1: Vyskupas pažodžiui reiškia prievaizdas, prižiūrėtojas, o diakonas – tarnas. Daugiskaita rodo, kad anuo metu dar nebuvo aiškiai skiriamas vyskupas nuo kunigo (presbiterio).
2Fil 1,5: Filipų bendruomenė nuo pat pradžios dosniai rėmė apaštalą, padėdama jam vykdyti misijų darbą; žr. 2 Kor 11,8-9.
3Fil 1,6: Jėzaus diena – Paskutinio teismo diena, kai Kristus ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų.
4Fil 1,8: Kristaus Jėzaus nuoširdumu – tuo nuoširdumu tikintiesiems, kurį žadina apaštalo širdyje Jėzus Kristus.
5Fil 1,10: Jėzaus diena – Paskutinio teismo diena, kai Kristus ateis teisti gyvųjų ir mirusiųjų.
6Fil 1,13: Pretorijus – imperatoriaus sargybos dalinio būstinė. Per Pauliaus sargybinius (žr. Apd 28,16) ir lankytojus sklido Romoje geroji išganymo naujiena.
7Fil 1,23: Ir viena, ir antra – ir mirtis, ir gyvenimas.
8Fil 1,28: Kalbama apie krikščionių bendruomenės vienybę.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas filipiečiamsSkyrius: 1