BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezdro knygaSkyrius: 6

 Ezdro knyga
  
Ezd 6

7 Nesikiškite į šių Dievo Namų darbus. Žydų valdytojas ir žydų seniūnai teatstato šiuos Dievo Namus savo vietoje. 8 Be to, šiuo aš įsakau, ką jūs turite daryti, kad padėtumėte tiems žydų seniūnams atstatyti Dievo Namus: tų žmonių išlaidos turi būti tučtuojau atlygintos iš karaliaus išteklių, paimtų iš Anapus Upės srities duoklės. 12 Dievas, kuris yra apgyvendinęs ten savo vardą, tesunaikina kiekvieną karalių ir tautą, kuri imtųsi šį įsaką pakeisti, ardydama šiuos Dievo Namus Jeruzalėje. Aš, Darijus, išleidau įsaką. Tebūna jis įvykdytas nedelsiant ir rūpestingai!'“

14 Žydų seniūnai tad pranašų Hagajo ir Ido'o sūnaus Zecharijo dienomis greitino statybą. Jie užbaigė savo statybą pagal Izraelio Dievo įsakymą ir Kyro, Darijaus bei Artakserkso įsakus. 15 [i3]Taigi šie Namai buvo užbaigti šeštaisiais karaliaus Darijaus viešpatavimo metais, Adaro mėnesio trečiąją dieną.

16 Izraeliečiai – ir kunigai, ir levitai, ir kiti sugrįžę tremtiniai – šventė džiaugsmingai šių Dievo Namų pašventinimą. 17 Jie paaukojo šių Namų pašventinimui šimtą jaučių, du šimtus avinų, keturis šimtus ėriukų ir kaip atnašą už nuodėmę dvylika ožių už visą Izraelį, pagal Izraelio giminių skaičių. 18 Galop jie paskirstė kunigus į skyrius ir levitus į padalas Dievo tarnybai Jeruzalėje, kaip yra parašyta Mozės knygoje.

515 metų prieš Kristų Perėjimo iškilmė

19 Sugrįžusieji tremtiniai šventė pirmojo mėnesio keturioliktą dieną, 20 nes ir kunigai, ir levitai buvo apsivalę. Visi buvo švarūs. Jie tad pjovė Perėjimo avinėlį visiems sugrįžusiems tremtiniams, savo broliams kunigams ir sau patiems.

  
Išnašos:
1Ezd 6,2: ... Ekbatanoje: Persijos karaliaus vasaros buveinėje.
2Ezd 6,11: Tebūna mėšlynu paversti jo namai!: paversti namus mėšlynu buvo didžiausias išniekinimas. Žr. 2 Kar 10,27; Dan 2,5.
3Ezd 6,15: Tai buvo 515 m. balandžio 1 d. Ši Šventykla buvo Herodo Didžiojo vėl atnaujinta. Žr. Jn 2,20-22. Jėzus Nazarietis joje meldėsi. Ją sunaikino Titas 70 m. po Kristaus.
4Ezd 6,22: ... Asirijos karaliaus: Asirija čia ženklina platesne prasme Persijos imperiją, nes Persija tuomet valdė žemes, priklausiusias Asirijai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezdro knygaSkyrius: 6