BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 16 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezdro knygaSkyrius: 5

 Ezdro knyga
  
Ezd 5

Šventyklos atstatymas

1 [i1]Tuo metu pranašai Hagajas ir Ido'o sūnus Zecharijas[i2] pranašavo žydams, gyvenantiems Jude ir Jeruzalėje, Izraelio Dievo vardu. 2 Dėl to Šealtielio sūnus Zerubabelis ir Jozadako sūnus Ješua pradėjo atstatyti Dievo Namus Jeruzalėje. Dievo pranašai buvo su jais ir juos rėmė.

3 Nedelsdami Anapus Upės srities valdytojas Tatenajis, Šetar-Bozenajis ir jų bendrai, atėję pas juos, taip į juos kreipėsi: „Kas davė jums įsakymą atstatyti šiuos Namus ir užbaigti šį statinį?“ 4 Be to, jie paklausė juos: „Kaip vadinasi vyrai, kurie atstato šį pastatą?“ 5 Betgi Dievo akys saugojo Izraelio seniūnus, ir jie nesutrukdė jiems. Tuo tarpu buvo išsiųstas pranešimas Darijui, ir jie savo ruožtu gavo laišką su atsakymu dėlei šio reikalo.

Valdytojo laiškas karaliui

6 Nuorašas laiško, kurį Anapus Upės srities valdytojas Tatenajis, Šetar-Bozenajis ir jo bendrai, Anapus Upės srities pareigūnai, nusiuntė karaliui Darijui. 7 Pranešime, kurį nusiuntė, buvo taip parašyta:

„Karaliui Darijui, visapusiška ramybė! 8 Tebūna karaliui žinoma, kad mes nuvykome į Judo sritį, prie didžiojo Dievo Namų. Jie yra atstatomi iš skaldyto akmens, medžio sijos dedamos į sienas ir statybos darbai jų rankose vyksta sparčiai ir sėkmingai. 9 Tada mes kreipėmės į anuos seniūnus, klausdami: 'Kas davė jums įsakymą atstatyti šiuos Namus ir užbaigti šį statinį?' 10 Be to, paklausėme, kaip jie vadinasi, kad galėtume užrašyti tavo žiniai vardus jų vadų. 11 Jų atsakymas mums buvo toks: 'Mes esame Dangaus ir žemės Dievo tarnai ir atstatome Namus, pastatytus prieš daugel metų. Didelis Izraelio karalius buvo juos pastatęs ir įrengęs. 12 Bet kadangi mūsų protėviai buvo supykinę Dangaus Dievą, jis atidavė juos Babilono karaliui kaldėjui Nebukadnezarui, kuris sunaikino šiuos Namus ir ištrėmė žmones į Babiloniją. 13 Tačiau Babilono karalius Kyras pirmaisiais savo viešpatavimo metais išleido įsaką, kad šie Dievo Namai turi būti atstatyti. 14 Be to, auksinius ir sidabrinius Dievo Namų reikmenis, kuriuos Nebukadnezaras buvo paėmęs iš Jeruzalės Šventyklos ir atgabenęs į Babilono šventyklą, karalius Kyras paėmė iš Babilono šventyklos. Jie buvo perduoti vyrui, vardu Šešbazaras, kurį jis buvo paskyręs valdytoju. 15 Jam jis tarė: „Paimk šiuos reikmenis. Eik ir padėk juos į Jeruzalės Šventyklą. Tebūna atstatyti Dievo Namai savo vietoje“. 16 Tada anas Šešbazaras atėjo ir padėjo pamatus Dievo Namams Jeruzalėje. Nuo to meto iki šiol jie buvo statomi ir dar nėra užbaigti'. 17 Nūn tad, jei karaliui patinka, tebūna padaryta paieška karaliaus archyvuose patikrinti, ar buvo karaliaus Kyro išleistas įsakas atstatyti šiuos Dievo Namus Jeruzalėje. Teduoda žinią mums karalius apie savo norą šiuo reikalu“.

  
Išnašos:
1Ezd 5,1-5,2: Šešbazaro skatintas pradinis entuziazmas, atstatyti Šventyklą buvo išblėsęs. 520 m. prieš Kristų rudenį dar stūksojo tik Šventyklos griuvėsiai. Turbūt dėl to Ezdro knygoje ir rašoma, kad atstatymo darbai tik tada tebuvo pradėti. Pranašai Hagajas ir Zecharijas pabrėžia Zerubabelio įnašą, tuo tarpu šiame tekste pirmauja seniūnai.
2Ezd 5,1: ... Hagajas ir Ido’o sūnus Zecharijas: du iš mažųjų pranašų, kurių knygos liudija jų vaidmenį drąsinant tremtinius Šventyklos atstatymo metu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezdro knygaSkyrius: 5