BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 48

 Ezekielio knyga
  
Ez 48

Giminių paveldas

1 Šitie yra giminių vardai: pradedant šiaurine riba ant Hetlono kelio, nuo Lebo-Hamato lig pat Hazar-Enano, – kuris yra ant Damasko ribos su Hamatu šiaurėje, – nuo rytinio šono iki Jūros bus Danas – viena dalis. 2 Prie Dano žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Ašeras, viena dalis. 3 Prie Ašero žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Naftalis, viena dalis. 4 Prie Naftalio žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Manasas, viena dalis. 5 Prie Manaso žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Efraimas, viena dalis. 6 Prie Efraimo žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Reubenas, viena dalis. 7 Prie Reubeno žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Judas, viena dalis.

8 Prie Judo žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Šventoji dalis, kurią atskirsite dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių platumo, o ilgumu lygią vienai iš giminių dalių – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – su šventove jos viduryje. 9 Šventoji dalis, kurią atskirsite, bus dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ilgumo ir dvidešimties tūkstančių uolekčių platumo.

10 Šitie bus Šventosios dalies paskirstymai: kunigams priklausys dvidešimt penki tūkstančiai uolekčių šiauriniame šone, dešimties tūkstančių uolekčių platumo vakariniame šone ir dešimties tūkstančių uolekčių rytiniame šone, su VIEŠPATIES šventove jos viduryje. 11 Ši Šventoji vieta bus kunigams iš Zadoko palikuonių, kurie man tarnavo ir nenuklydo su paklydusiais Izraelio žmonėmis, kaip padarė levitai. 12 Ji bus jiems ypatinga dalis iš šventosios krašto dalies, švenčiausia vieta šalia levitų žemės. 13 Greta kunigų žemės levitai turės dalį dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ilgumo ir dešimties tūkstančių uolekčių platumo. Visas ilgis bus dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių, o plotis – dešimties tūkstančių uolekčių. 14 Jokia jos žemė negali būti nei parduota, nei išmainyta, nei perduota, nes yra rinktinė krašto dalis – šventa VIEŠPAČIUI.

15 O likusis plotas, penkių tūkstančių uolekčių platumo ir dvidešimt penkių tūkstančių ilgumo, bus kasdieniams miesto reikalams – trobesiams ir ganykloms. Miestas bus jo viduryje, 16 – šitokie bus jo matmenys: šiauriniame šone keturi tūkstančiai penki šimtai, pietiniame šone penki tūkstančiai, rytiniame šone keturi tūkstančiai penki šimtai ir vakariniame šone keturi tūkstančiai penki šimtai. 17 Miestas turės ganyklų: šiaurėje du šimtus penkiasdešimt uolekčių, pietuose du šimtus penkiasdešimt, rytuose du šimtus penkiasdešimt, vakaruose du šimtus penkiasdešimt. 18 Likusio dešimties tūkstančių uolekčių į rytus ir dešimties tūkstančių uolekčių į vakarus ploto derlius bus mieste dirbantiems maistas. 19 Darbininkai iš visų Izraelio giminių darbuosis. 20 Visa atskirtoji šventoji dalis bus dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių ketvirtainis, – ji apims šventąją dalį drauge su miesto nuosavybe.

21 O kas lieka abiejuose šonuose nuo Šventosios dalies ir miesto nuosavybės, priklausys vadui. Nuo Šventosios dalies dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių pakraščio lig rytinės krašto ribos ir į vakarus nuo dvidešimt penkių tūkstančių uolekčių pakraščio lig vakarinės krašto ribos, šalia giminių dalių, žemė priklausys vadui. Šventoji dalis su Šventyklos šventove jos viduryje, 22 levitų ir miesto nuosavybė bus viduryje žemės, kuri priklauso vadui. Vado žemė bus tarp Judo ribos ir Benjamino ribos.

23 O kitoms giminėms: nuo rytinės ribos lig vakarinės bus Benjaminas, viena dalis. 24 Prie Benjamino žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Simeonas, viena dalis. 25 Prie Simeono žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Issacharas, viena dalis. 26 Prie Issacharo žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Zebulunas, viena dalis. 27 Prie Zebuluno žemės – nuo rytinės ribos lig vakarinės ribos – bus Gadas, viena dalis. 28 Prie Gado žemės pietų šone riba eis nuo Tamaros iki Meribat-Kadešo vandenų, o nuo ten palei Egipto upės vagą lig Didžiosios jūros. 29 Šitas yra kraštas, kurį padalysite burtų keliu tarp Izraelio giminių, ir šitos yra jų dalys, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

Jeruzalės miesto vartai

30 Miesto išėjimai bus tokie: šiauriniame šone, kuris turės keturių tūkstančių penkių šimtų uolekčių ilgumą, 31 bus treji vartai: Reubeno vartai – vieni, Judo vartai – vieni ir Levio vartai – vieni. Miesto vartai bus vadinami Izraelio giminių vardais. 32 Rytiniame šone, kuris turės keturių tūkstančių penkių šimtų uolekčių ilgumą, bus treji vartai: Juozapo vartai – vieni, Benjamino vartai – vieni ir Dano vartai – vieni. 33 Pietiniame šone, kuris turės keturių tūkstančių penkių šimtų uolekčių ilgumą, bus treji vartai: Simeono vartai – vieni, Issacharo vartai – vieni ir Zebuluno vartai – vieni. 34 Vakariniame šone, kuris turės keturių tūkstančių penkių šimtų uolekčių ilgumą, bus treji vartai: Gado vartai – vieni, Ašero vartai – vieni ir Naftalio vartai – vieni. 35 Aplinkui miestą bus aštuoniolika tūkstančių uolekčių. O miesto vardas nuo tos dienos bus: „Ten yra VIEŠPATS“.

  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 48