BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Ezekielio knygaSkyrius: 18

 Ezekielio knyga
  
 Asmeniška atsakomybė
  
Ez 18

1 VIEŠPATIES žodis atėjo man: 2 „Ką jūs manote, kartodami šitą patarlę apie Izraelio žemę: 'Tėvai valgė rūgščių vynuogių, o vaikams atšipo dantys'?[i1] 3 Kaip aš gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis, – šita patarlė nebebus daugiau kartojama Izraelyje. 4 Tikėk manimi! Visi žmonės yra mano, – kaip tėvo gyvybė, lygiai taip ir sūnaus gyvybė man priklauso. Mirs tik žmogus, kuris nusideda.

5 Jei žmogus yra teisus ir elgiasi teisingai ir teisiai, – 6 jei jis alkuose nevalgo,[i2] savo akių į Izraelio namų stabus nekelia, neišniekina savo artimo žmonos, nesiartina prie moters per jos mėnesines; 7 jei jis nė vieno neskriaudžia, skolininkui grąžina jo užstatą, nieko prievarta neatima, duona su alkanu dalijasi, nuogą drabužiu dengia; 8 jei jis už palūkanas neskolina ir nelupikauja, nuo neteisybės savo ranką sulaiko, teisingą nuosprendį daro žmonėms susiginčijus; 9 jei jis gyvena pagal mano įstatus ir, ištikimai elgdamasis, vykdo mano nuosprendžius, – toks žmogus yra teisus. Jis tikrai bus gyvas, – tai Viešpaties DIEVO žodis.

10 Jei jis susilauktų sūnaus – mušeikos ir galvažudžio, – 13 skolintų už palūkanas ir lupikautų, – nejaugi jis liks gyvas? Jis negyvens! Jis padarė visus tuos bjaurius nusikaltimus, – jis tikrai mirs, jo kraujas kris ant jo paties.

30 Todėl aš teisiu jus kiekvieną pagal jo kelią, Izraelio namai, – tai Viešpaties DIEVO žodis. Grįžkite ir gręžkitės nuo savo nusikaltimų, – tenebūna jie daugiau jums proga parpulti. 31 Meskite nuo savęs visus nusikaltimus, kuriais nusikaltote, kurkite sau naują širdį ir naują dvasią. Kodėl gi norite mirti, Izraelio namai? 32 Aš netrokštu nė vieno mirties, – tai Viešpaties DIEVO žodis. Grįžkite ir būkite gyvi!“

  
Išnašos:
1Ez 18,2: Tėvai valgė rūgščių vynuogių, o vaikams atšipo dantys: patarlė, kuria žmonės, save teisindami, kaltino praeities kartas dė1 bausmės už nuodėmes. Žr. Jer 31,29.
2Ez 18,6: Valgyti alkuose ... : pažodžiui kalnuose dalytis valgiu pagonių apeigose aukštumų šventovėse.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Ezekielio knygaSkyrius: 18