BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Esteros knygaSkyrius: 3

 Esteros knyga
  
 C. HAMANO SĄMOKSLAS PRIEŠ ŽYDUS
  
Est 3

Mordekajis atsisako pagarbinti Hamaną

1 Po šių įvykių karalius Ahasueras, paaukštindamas Hamedato Agagito sūnų Hamaną, davė jam svarbesnę vietą ir pasodino jį aukščiau už visus kitus su juo esančius pareigūnus. 2 Visi karaliaus dvariškiai rūmų vartuose klaupdavosi ir puldavo kniūbsti prieš Hamaną, nes taip jį pagerbti buvo įsakęs karalius. Betgi Mordekajis nei klaupdavosi, nei puldavo kniūbsčia. 3 Tad karaliaus dvariškiai, buvę su juo Karaliaus vartuose,[i1] Mordekajui sakė: „Kodėl tu nepaklūsti karaliaus įsakymui?“ 4 Kai jie primindavo jam tai diena iš dienos ir jis nenorėjo paklusti, jie pranešė Hamanui, norėdami pamatyti, ar Mordekajo elgesys bus priimtinas. Mat Mordekajis buvo jiems pasisakęs, kad jis esąs žydas.

Hamanas kėsinasi prieš žydus

5 Hamanas, patyręs, kad Mordekajis iš tikrųjų nesiklaupia ir nepuola priešais jį kniūbsčia, labai įniršo. 6 Bet jam atrodė per maža pakelti ranką tik prieš Mordekajį. Kadangi Hamanui buvo pranešta, kad Mordekajis esąs žydas, jis norėjo sunaikinti ir visus žydus – Mordekajo tautą, – esančius visoje karaliaus Ahasuero karalystėje. 7 Pirmąjį mėnesį, tai yra Nisano mėnesį, dvyliktaisiais karaliaus Ahasuero metais, buvo mestas „Pur“,[i2] kuris reiškia „Burtas“, Hamano akivaizdoje, norint nustatyti dieną ir mėnesį, kada per vieną dieną būtų sunaikinta Mordekajo tauta. Burtas nurodė dvyliktojo, tai yra Adaro, mėnesio tryliktąją dieną.

Įsakas prieš žydus

8 Tada Hamanas karaliui Ahasuerui tarė: „Visose tavo karalystės valdose gyvena išblaškyta, betgi atskira tauta su savo įstatymais, kurie skiriasi nuo visų kitų tautų įstatymų.[i3] Karaliaus įsakų jie nesilaiko! Todėl karaliui netinka juos pakęsti. 9 Jei karaliui atrodo gera, tebūna paskelbtas įsakas juos sunaikinti. O aš atsversiu dešimt tūkstančių sidabrinių talentų tavo valdytojams padėti į karaliaus iždą“. 10 Karalius nuėmė antspaudo žiedą[i4] ir padavė jį Hamedato Agagito sūnui Hamanui, žydų priešui. 11 „Sidabrą gali sau pasilaikyti, – karalius tarė Hamanui, – o su ta tauta daryk, kas tau atrodo gera“.

12 Taigi buvo pašaukti karaliaus raštininkai. Pirmojo mėnesio tryliktąją dieną jie parašė Hamano padiktuotą įsaką karaliaus satrapams, visų sričių valdytojams ir kiekvienos tautos pareigūnams, kiekvienai valdai jų raštu ir kiekvienai tautai jos kalba. Įsakas buvo parašytas karaliaus Ahasuero vardu ir užantspauduotas karališkuoju antspaudo žiedu. 13 Laiškai buvo išsiųsti per bėgikus[i5] į visas karaliaus valdas, kad visi žydai, – jauni ir seni, moterys ir vaikai, – turi būti sunaikinti, išžudyti ir išnaikinti per vieną dieną – dvyliktojo mėnesio, tai yra Adaro, tryliktąją dieną, o jų turtai turi būti paimti kaip grobis.

  
Išnašos:
1Est 3,3: ... Karaliaus vartuose: pastatas, kuriame buvo atliekami karalystės reikalai.
2Est 3,7: ... Pur: akadiškas žodis burtų metimui ženklinti. Burtų metimas buvo plačiai naudojama priemonė (žr. 1 Sam 14,42; Apd 1,26; Herodotas, Istorijos III,128). Hamanas burtų metimu nustato pogromo datą.
3Est 3,8: ... su savo įstatymais, kurie skiriasi nuo visų kitų tautų įstatymų: Mozės Mokymu, t. y. Mozės Įstatymu.
4Est 3,10: ... antspaudo žiedą: įsakas turėjo būti antspauduotas karaliaus antspaudo žiedu.
5Est 3,13: ... išsiųsti per bėgikus: Kyro Didžiojo sukurtos pašto tarnybos darbuotojai.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 3