BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Esteros knygaSkyrius: 4

 Esteros knyga
  
Est 4

Mordekajis prašo Esterą gelbėti

1 Mordekajis, sužinojęs visa, kas buvo įvykę, persiplėšė savo drabužius, apsivilko ašutine, apsibarstė galvą pelenais ir, garsiai ir karčiai verkdamas, ėjo per miestą. 2 Jis atėjo prie pat Karaliaus vartų įėjimo, nes vilkinčiam ašutine į Karaliaus vartus nebuvo leidžiama įeiti.

3 Taip pat ir kiekvienoje valdoje, kurią buvo pasiekęs karaliaus raštas ir įsakas, žydai labai gedėjo pasninkaudami, verkdami ir aimanuodami. Daugumas jų gulėjo ant ašutinės ir pelenų.

4 Kai Esteros tarnaitės ir eunuchai atėjo ir jai pranešė, karalienė buvo pritrenkta. Ji nusiuntė Mordekajui drabužius apsirengti, kad galėtų nusivilkti ašutinę, bet jis atsisakė priimti. 5 Estera tad, pasišaukusi Hatachą, vieną iš karališkų eunuchų, kuriuos karalius buvo paskyręs jai tarnauti, įsakė jam nueiti pas Mordekajį sužinoti viso to priežastis. 6 Hatachas tad nuėjo į miesto aikštę priešais Karaliaus vartus. 7 Tada Mordekajis pranešė visa, kas jam buvo nutikę, ir apie tikslią sumą pinigų, kurią Hamanas buvo pažadėjęs įmokėti į karaliaus iždą už žydų sunaikinimą. 8 Mordekajis padavė jam ir nuorašą rašyto įsako, kuris buvęs pakabintas Sūsoje, apie jų sunaikinimą. Jis prašė parodyti jį Esterai ir, pranešus jai, įpareigoti ją, kad eitų pas karalių užtarti ir maldauti jį už savo tautą. „Prisimink kukliąsias savo kilmės dienas, – Mordekajis jam liepė jai pasakyti, – kai augai mano globoje, nes Hamanas, antrasis po karaliaus, reikalauja mūsų mirties“.

9 Hatachas tad sugrįžęs perdavė Esterai visa, ką Mordekajis buvo sakęs. 10 Tada Estera paliepė Hatachui nunešti Mordekajui tokį atsakymą: 11 „Visi karaliaus dvariškiai ir net žmonės karaliaus valdose žino, kad turi būti nubaustas mirties bausme, kiekvienas, vyras ar moteris, kuris nebūdamas pašauktas drįstų eiti pas karalių į vidinį kiemą. Tik jeigu karalius ištiestų jam auksinį skeptrą, jis gali likti gyvas. O aš nesu buvusi pašaukta eiti pas karalių jau trisdešimt dienų!“

12 Kai Mordekajui buvo pranešta, ką Estera buvo sakiusi, 13 jis paliepė taip Esterai atsakyti: „Nemanyk, kad karaliaus rūmuose būsi saugesnė, negu kiti žydai! 14 Juk jeigu iš tikrųjų tylėsi tokiu metu kaip dabar, žydams pagalba ir išgelbėjimas ateis iš kitos vietos,[i1] bet tu ir tavo tėvo šeima pražus. Kas gali žinoti? Galbūt tu pasiekei karališkąjį sostą kaip tik tokiam metui kaip dabar“.

15 Tada Estera, atsakydama Mordekajui, tarė: 16 „Eik, surink visus žydus, kurie gyvena Sūsoje. Pasninkaukite už mane! Nevalgykite ir negerkite per tris dienas nei naktį, nei dieną. Ir aš drauge su savo tarnaitėmis, kaip ir jūs, pasninkausiu. Paskui, nepaisydama įstatymo, aš eisiu pas karalių. Jeigu turėsiu žūti, žūsiu!“ 17 Mordekajis, palikęs vartus, įvykdė visa, ką Estera buvo įsakiusi.

  
Išnašos:
1Est 4,14: ... pagalba ir išgelbėjimas ateis iš kitos vietos: atrodo, kad Mordekajis kalba apie pagalbą ir išgelbėjimą iš Dievo. Graikiškasis priedas apie tai aiškiai kalba (žr. C priedą). Įkvėptasis hebrajiškojo pasakojimo autorius vengia vartoti Dievo vardą.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Esteros knygaSkyrius: 4