BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 5

 Danielio knyga
  
 Rašymas ant sienos
  
Dan 5

1 Karalius Belšazaras[i1] iškėlė puikią puotą tūkstančiui savo didžiūnų ir drauge su tūkstančiu gėrė vyną.

2 Būdamas apsvaigęs nuo vyno, Belšazaras įsakė atnešti auksinius ir sidabrinius indus, jo tėvo Nebukadnezaro[i2] paimtus iš Jeruzalės Šventyklos, kad gertų iš jų karalius ir jo didžiūnai, jo žmonos ir sugulovės. 3 Auksiniai indai, paimti iš Dievo namų Jeruzalėje, buvo atnešti, karalius ir jo didžiūnai, jo žmonos ir sugulovės gėrė iš jų. 4 Jie gėrė vyną ir šlovino dievus, padarytus iš aukso ir sidabro, žalvario, geležies, medžio ir akmens.

5 Kaip tik tada pasirodė žmogaus rankos pirštai ir pradėjo rašyti ant karališkųjų rūmų sienos tiesiai už žvakidės. Karalius galėjo matyti rašančią ranką. 6 Karaliaus veidas pabalo, jo mintys kėlė jam klaiką. Šlaunų sąnariai suglebo iš baimės, kinkos drebėjo. 13 Tuomet pas karalių buvo atvestas Danielis. Karalius Danieliui tarė : „Taigi tu esi Danielis, vienas iš Judo tremtinių, kurį mano tėvas parvedė iš Judo?! 14 Girdėjau apie tave, kad turi dievų dvasią ir tavyje reiškiasi nepaprastas supratimas, žinojimas ir nuostabi išmintis. 16 Bet aš girdėjau apie tave, kad tu pajėgi išaiškinti ir išnarplioti sunkius klausimus. Tad jei gali perskaityti tą raštą ir pasakyti man, ką jis reiškia, būsi apvilktas purpuru, nešiosi ant kaklo aukso grandinę ir būsi trečias karalystėje“.

17 Danielis karaliui atsakė: „Savo dovanas sau pačiam pasilaikyk ir apdovanojimus kam nors kitam duok! Be abejo, tą raštą karaliui perskaitysiu ir pasakysiu jam, ką jis reiškia. 23 Tu išaukštinai save prieš dangaus Viešpatį! Jo Šventyklos indai buvo tau atnešti, tu ir tavo didžiūnai, tavo žmonos ir sugulovės iš jų gėrėte. Tu šlovinai dievus, padarytus iš sidabro ir aukso, žalvario, geležies, medžio ir akmens, kurie nei mato, nei girdi, nei žino, o Dievo, kurio rankoje yra tavo alsavimas ir kuriam paklūsta visi tavo keliai, tu nepagarbinai.

24 Taigi iš jo Artumo buvo atsiųsta ta ranka, kad parašytų šį raštą. 25 O parašytasis raštas buvo šis: 'MENE, MENE, TEKEL ir PARSIN'.[i3] 26 [i4]Ir štai ką jis reiškia: 'MENE' – Dievas suskaičiavo tavo karalystės {dienas} ir privedė ją prie galo; 27 'TEKEL' – tu buvai pasvertas svarstyklėmis ir buvai rastas lengvas; 28 'PERES' – tavo karalystė yra padalyta ir atiduota medams ir persams“.

  
Išnašos:
1Dan 5,1: Karalius Belšazaras: iš tikrųjų Belšazaras buvo tik tiesioginis sosto įpėdinis, bet jo tėvas Nabonidas buvo davęs jam karališką valdžią Babilone.
2Dan 5,2: ... tėvo Nebukadnezaro: keletas Babilono karalių valdė tarp Nebukadnezaro ir Belšazaro. Arba žodis tėvas čia turi tolimo protėvio prasmę, arba Nebukadnezaro vardas vartojamas vietoj Nabonido vardo.
3Dan 5,25: Mene, mene, tekel ir peres {dviskaita parsin}: atrodo, kad tai yra aramėjiški žodžiai svarsčiams ir piniginiams vienetams ženklinti: mina, šekelis (60-oji minos dalis) ir parsu (pusė minos), bet jie gali reikšti ir veiksmažodžius: suskaičiuoti, pasverti ir padalyti.
4Dan 5,26-5,28: Vaizdžiai apibūdinamas Nebukadnezaro imperijos valdymas: Evil-Merodachas, Nebukadnezaro įpėdinis, svėrė vieną miną, jo įpėdinis Neriglisaras irgi vieną miną, šio įpėdinis Labaši-Mardukas tik šekelį, Nabonidas ir Belšazaras kiekvienas po pusę minos. Nūn suskaičiavimo, pasvėrimo ir padalijimo sprendimu kaldėjų, arba neobabiloniečių, karalystė bus padalyta medams ir persams. Danielis išlukštena šiuos tris žodžius, žaisdamas jų skambesiu.
5Dan 5,31: Darijus Medas: istorija nežino Medijos karaliaus Darijaus. Trys persų karaliai buvo vadinami Darijaus vardu. Persijos karalius Kyras sutriuškino kaldėjų imperiją. Kyro generolas Gobyras buvo maždaug šešiasdešimt dvejų metų, kai užėmė Babiloną.
6Dan 5,31: Kyro generolas Gobyras buvo maždaug šešiasdešimt dvejų metų, kai užėmė Babiloną.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 5