BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 21 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Danielio knygaSkyrius: 12

 Danielio knyga
  
 Pabaigos metas
  
Dan 12

1 Anuo metu pasirodys Michaelis, galingasis didžiūnas, tavo tautos sargas. Užeis metas tokių vargų, kokių dar nėra niekad buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet anuo metu tavo tauta bus išgelbėta, – visi, kurie tik yra rasti įrašyti knygoje.[i1] 2 Daugelis miegančiųjų žemės dulkėse atsibus[i2] – kai kurie amžinajam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinajai negarbei. 3 Išmintingieji švytės dangaus skliauto spindesiu, o vedusieji daugelį į teisumą bus tarsi žvaigždės per amžių amžius.

  
Išnašos:
1Dan 12,1: ... rasti įrašyti knygoje: Gyvenimo knyga arba Gyvųjų knyga. Žr.Iš 32,32-33; Ps 69,29; 139,16; Iz 4,3; Lk 10,20; Apr 20,12; taip pat Dan 7,10.
2Dan 12,2: Žuvusieji persekiojimo metu atsibus, t. y. prisikels (žr. Dan 11,33-35) ir gyvens amžinai. Nedorėlių prisikėlimas šiame tekste, kaip ir vėlesniame krikščionių mokyme (žr. Jn 5,28-29), numanomas.
3Dan 12,7: ... vieną laiką, du laikus ir pusę laiko: vienus metus, dvejus metus ir pusę metų, t. y. po trejų su puse metų. Žr. Dan 7,25 paaiškinimą. Autoriaus perspektyva yra Antiocho IV Epifano galas, o po jo – Visatos pilnatvė.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Danielio knygaSkyrius: 12