BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Barucho knygaSkyrius: 4

 Barucho knyga
  
Bar 4

C. JERUZALĖ GUODŽIA TREMTINIUS

5 Drąsos, mano tauta,

tu, Izraelio likuti!

6 Buvote parduoti tautoms

ne sunaikinimui.

Buvote atiduoti priešams,

nes rūstinot Dievą.

7 Užrūstinot savo Kūrėją,

dėdami atnašas demonams,

o ne Dievui.

8 Užmiršot amžinąjį Dievą,

kuris jus penėjo,

ir nuliūdinot Jeruzalę,

kuri jus auklėjo.

9 Juk ji, matydama užgriūvantį jus Dievo pyktį,

sakė: „Klausykitės jūs, Ziono kaimynai,

atsiuntė man Dievas didelį skausmą.

10 Juk aš mačiau nelaisvę,

kurią Amžinasis atsiuntė

mano sūnums ir dukterims.

11 Su džiaugsmu juos auklėjau,

bet su verksmu ir skausmu juos išleidau.

12 Tenedžiūgauja nė vienas,

kad aš našlė, netekusi daugelio.

Dėl savo vaikų nuodėmių

likau nelaiminga, –

dėl to, kad jie nuklydo nuo Dievo įstatymo,

27 Būkite drąsūs, vaikai!

Šaukitės Dievo,

nes tas, kuris jums tai atsiuntė,

jus prisimins!

28 Kaip buvote nuolat nusiteikę nuklysti nuo Dievo,

taip dabar dešimt kartų labiau jo ieškokite,

29 nes tas, kuris atsiuntė jums nelaimes,

sugrąžins su išgelbėjimu jums ir amžiną džiaugsmą“.

  
Išnašos:
1Bar 4,25: ... lipsi jiems ant sprando: priešų meilė nebuvo Senojo Testamento idealas. Babiloniečiai – kaldėjai laikomi ir Dievo, ir Izraelio priešais.
2Bar 4,32: ... baiminasi miestas: Babilonas – Babilonijos sostinė buvo tapusi įvaizdžiu jėgų, trukdžiusių tremtiniams grįžti į tėvų kraštą.
3Bar 4,35: Dykuma ir tyrai buvo laikomi demonų buveinėmis. Žr. Tob 8,3; Lk 11,24.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Barucho knygaSkyrius: 4