BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Barucho knygaSkyrius: 1

 Barucho knyga
  
 A. TREMTINIŲ MALDA
  
Bar 1

15 Taigi sakykite: 'Viešpačiui, mūsų Dievui, teisumas'. O mes šiandien raustame iš gėdos, – mes, Judo žmonės ir Jeruzalės gyventojai, 16 kad mes drauge su savo karaliais, didikais, kunigais, pranašais ir su savo tėvais 17 nusidėjome Viešpaties akyse 18 ir jam nepaklusome. Mes nei Viešpaties, savo Dievo, balso paisėme, nei laikėmės įsakymų, kuriuos Viešpats mums buvo davęs. 19 Nuo tos dienos, kai Viešpats išvedė mūsų tėvus iš Egipto žemės, iki šiolei maištavome prieš Viešpatį, savo Dievą, ir tyčia vengėme klausyti jo balso. 20 Todėl net šiandien sekioja mus nelaimės ir prakeiksmas, kurį Viešpats paskelbė per savo tarną Mozę tuomet, kai išvedė mūsų tėvus iš Egipto žemės, žadėdamas duoti mums kraštą, tekantį pienu ir medumi. 21 Mes nepaisėme Viešpaties, savo Dievo, balso, visų mums per pranašus siųstų žodžių, 22 bet visi kaip vienas elgėmės pagal savo nedoros širdies užmačias, garbinome kitus dievus ir darėme pikta Viešpaties, savo Dievo, akyse“.

  
Išnašos:
1Bar 1,2: Penktais metais, septintą mėnesio dieną: Jeruzalė buvo kaldėjų paimta penkto mėnesio septintą dieną; žr. 2 Kar 25,8; Jer 52,12. Arba tekste iš pradžių buvo penkto mėnesio ... , arba ši data yra nuoroda į Jeruzalės sunaikinimo 587 m. minėjimą.
2Bar 1,4: Sūdo upė: vienas iš kanalų Babilonijoje.
3Bar 1,8-1,9: Šios eilutės, rodos, yra vėlesnis paaiškinimas – istorinis intarpas.
4Bar 1,8: Jis: turbūt pats Baruchas. Čia minimi sidabro indai yra skirtingi nuo indų, apie kuriuos rašoma 2 Kar 25,14 ir Ezd 1,7-9.
5Bar 1,11: Nebukadnezaras ... jo sūnus Belšazaras: žr. Dan 5,1-2. Ilgainiui žydų istorikai, regis, supaprastino duomenis apie praeitį, padarydami paskutinį kaldėjų Babilono valdovą Jeruzalės užkariautojo Nebukadnezaro sūnumi.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Barucho knygaSkyrius: 1