BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 15 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 14

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 14

Avinėlis ir jo palyda

1 [i1]Ir aš išvydau: štai Avinėlis, bestovįs ant Siono kalno, o su juo šimtas keturiasdešimt keturi tūkstančiai palydovų, turinčių jo ir jo Tėvo vardus, įrašytus savo kaktose. 2 Aš išgirdau iš dangaus garsus, tarsi didelių vandenų šniokštimą ir tarsi galingo griaustinio dundėjimą. Garsai, kuriuos girdėjau, buvo tarytum arfininkų, skambinančių arfomis. 3 Jie giedojo naują giesmę priešais sostą, keturias būtybes ir vyresniuosius, ir niekas negalėjo išmokti tos giesmės, išskyrus tuos šimtą keturiasdešimt keturis tūkstančius, atpirktus iš žemės. 4 Tai tie, kurie nesusitepę su moterimis, nes jie mergelės. Jie lydi Avinėlį, kur tik jis eina. Jie yra atpirkti iš žmonijos, pirmienos Dievui ir Avinėliui.[i2] 5 Jų lūpose nerasta melo: jie be dėmės.

  
Išnašos:
1Apr 14,1-14,5: Kalbama apie Bažnyčios šventumą.
2Apr 14,4: Nekaltybė ir kankinystė – du tiesūs keliai į šventumą.
3Apr 14,8: Graikiškai Babilon (Babilonas) yra moteriškos giminės vardas. Vertime vartojame Babelę pagal senovės babiloniečių kalbos formą (Babilu arba Babili), kad išlaikytume moterišką giminę ir lietuviškame tekste.
4Apr 14,15: Plg. Jl 4,13; Mk 4,29; Jn 4,35; tai Paskutinio teismo pranašystės.
5Apr 14,19-14,20: Plg. Iz 63,1-6; Apr 19,14-15.21. – Stadija = 192 m, tad čia nurodytas atstumas maždaug lygus 300 km, bet aišku, jog tai irgi simbolika.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 14