BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 18 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 15

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 15

Mozės ir Avinėlio giesmė

1 Aš pamačiau danguje dar vieną didį ir nuostabų ženklą: septynis angelus, turinčius septynias paskutines negandas, nes jomis išsibaigia Dievo rūstybė. 2 Aš išvydau tarsi stiklo jūrą, sumaišytą su ugnimi, ir žmonės, kurie buvo pergalėję žvėrį, jo atvaizdą ir jo vardo skaičių, stovinčius su Dievo arfomis ant stiklo jūros. 3 Jie giedojo Dievo tarno Mozės giesmę[i1] ir Avinėlio giesmę:

„Didingi ir nuostabūs tavo darbai, Viešpatie, visagali Dieve!

Teisingi ir tikri tavieji keliai, tautų Valdove!

4 Kas gi nesibijotų, Viešpatie, ir negerbtų tavojo vardo?!

Juk tu vienas šventas!

Visos tautos ateis ir šlovindamos puls veidu prieš tave,

nes paaiškėjo tavo teisūs sprendimai“.

Septynios negandos

5 Paskui aš regėjau: atsidarė liudijimo padangtės šventovė danguje, 6 ir išėjo iš šventovės septyni angelai su septyniomis negandomis. Jie buvo apsivilkę tyra, spindinčia drobe ir persijuosę per krūtines aukso juostomis. 7 Viena iš keturių būtybių padavė septyniems angelams septynis aukso dubenis, pilnus Gyvojo per amžių amžius Dievo rūstybės. 8 Šventovė prisipildė dūmų nuo Dievo garbės ir galybės, ir niekas negalėjo įžengti šventovėn, kol nesibaigs septynių angelų septynios negandos.

  
Išnašos:
1Apr 15,3: Mozės giesmė – ją izraelitai giedojo išsivadavę iš Egipto vergovės (Iš 15,1-19).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 15