BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 12

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 12

Mykolas kovoja su slibinu

7 Ir užvirė danguje kova. Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu. Ir kovėsi slibinas ir jo angelai, 8 bet jie pralaimėjo, ir nebeliko jiems vietos danguje. 9 Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžiodavo visą pasaulį. Jis buvo išmestas žemėn, ir kartu su juo buvo išmesti jo angelai. 10 Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį:

„Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas,

galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia,

nes išmestas mūsų brolių kaltintojas,[i4]

skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį.

11 Bet jie nugalėjo jį Avinėlio krauju ir savo liudijimo žodžiu.

Jie nebrangino savo gyvybės ir nebijojo mirti.[i5]

12 Todėl džiūgaukite, dangūs ir jų gyventojai!

Bet vargas žemei ir jūrai,

nes pas jus nukrito velnias, kupinas baisaus įniršio,

žinodamas mažai beturįs laiko“.

  
Išnašos:
1Apr 12,1: Sk. vaizduoja piktosios dvasios kovą su Bažnyčia.
2Apr 12,2: Bažnyčia skausmingai gimdo antgamtiniam gyvenimui vis naujus žmones. Jos skausmai – apaštalavimo vargai, dvasinė kova.
3Apr 12,6: 1260 dienų, arba laikas, du laikai ir pusė laiko (14 eil.) – pusketvirtų metų (žr. paaišk. 11,2).
4Apr 12,10: Kaltintojas – hebr. žodžio Šėtonas (9 eil.) reikšmė.
5Apr 12,11: Pažodžiui nebrangino savo gyvybės iki mirties.
6Apr 12,15: Vandens upė iš gyvatės (piktosios dvasios) nasrų, daugelio aiškintojų manymu, yra Romos imperija, bandžiusi paskandinti Bažnyčią.
7Apr 12,18: Kiti rankraščiai: Ir jis apsistojo ant jūros kranto.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 12