BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apreiškimas JonuiSkyrius: 11

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 11

19 Ir atsidarė danguje Dievo šventykla, ir pasirodė šventykloje jo Sandoros skrynia, ir sušvytravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai, kilo žemės drebėjimas, ir pabiro baisi kruša.

  
Išnašos:
1Apr 11,1: Sk. daugiausia kalba apie Jeruzalės išgriovimą 70 m. po Kr.
2Apr 11,2: Keturiasdešimt du mėnesius (1260 dienų – 3 eil.) truko Antiocho IV Epifano surengtas (nuo 167 m. prieš Kr.) žydų persekiojimas (Dan 7,25; 12,7). Šis laikas – vėlesniųjų Dievo tautos išmėginimų simbolis.
3Apr 11,6: Liudytojams suteikti Mozės ir Elijo bruožai.
4Apr 11,8: Tai Jeruzalė, žudanti pranašus (žr. Mt 23,37).
5Apr 11,15: Plg. Dan 2,44; 17,14.27.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 11

Apreiškimas JonuiSkyrius: 12

 Apreiškimas Jonui
  
Apr 12

Moteris apsisiautusi saule

1 [i1]Ir pasirodė danguje didingas ženklas: moteris, apsisiautusi saule, po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių vainikas. 2 Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius.[i2] 3 Pasirodė ir kitas ženklas danguje: štai didžiulis ugniaspalvis slibinas su septyniomis galvomis, su dešimčia ragų ir su septyniomis diademomis ant galvų. 4 Jo uodega nušlavė trečdalį dangaus žvaigždžių ir nužėrė jas žemėn. Slibinas tykodamas sustojo priešais moterį, kad, jai pagimdžius, prarytų kūdikį. 5 Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda. Kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie jo sosto. 6 O moteris pabėgo į dykumą, kur buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai ji būtų maitinama tūkstantį du šimtus šešiasdešimt dienų.[i3]

10 Aš girdėjau danguje galingą balsą, sakantį:

„Dabar atėjo mūsų Dievo išganymas,

galybė, karalystė ir jo Mesijo valdžia,

nes išmestas mūsų brolių kaltintojas,[i4]

skundęs juos mūsų Dievui dieną ir naktį.

  
Išnašos:
1Apr 12,1: Sk. vaizduoja piktosios dvasios kovą su Bažnyčia.
2Apr 12,2: Bažnyčia skausmingai gimdo antgamtiniam gyvenimui vis naujus žmones. Jos skausmai – apaštalavimo vargai, dvasinė kova.
3Apr 12,6: 1260 dienų, arba laikas, du laikai ir pusė laiko (14 eil.) – pusketvirtų metų (žr. paaišk. 11,2).
4Apr 12,10: Kaltintojas – hebr. žodžio Šėtonas (9 eil.) reikšmė.
5Apr 12,11: Pažodžiui nebrangino savo gyvybės iki mirties.
6Apr 12,15: Vandens upė iš gyvatės (piktosios dvasios) nasrų, daugelio aiškintojų manymu, yra Romos imperija, bandžiusi paskandinti Bažnyčią.
7Apr 12,18: Kiti rankraščiai: Ir jis apsistojo ant jūros kranto.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apreiškimas JonuiSkyrius: 12