BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 6

 Apaštalų darbai
  
 PIRMOSIOS MISIJOS
  
Apd 6

Stepono veikla ir suėmimas

8 Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. 9 Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kirėniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu.[i4] 10 Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo.

  
Išnašos:
1Apd 6,1: Graikiškai kalbantieji, arba helenistai – žydai, ilgai gyvenę ne Palestinoje ir kalbantys graikiškai.
2Apd 6,5: Iš septynių išrinktųjų bent jau Mikalojus buvo tikras helenistas ir net kilęs iš pagonių. Ir kitų diakonų vardai graikiški. Bultmano nuomone, visi septyni buvę helenistai.
3Apd 6,6: Benduomenė išrenka kandidatą, o apaštalai, melsdamiesi ir uždėdami rankas, suteikia galią eiti tarnystę Bažnyčioje.
4Apd 6,9: Jeruzalėje buvo daug sinagogų, priklausančių užsienio žydams. Libertinai, arba paleistieji laisvėn – tai žydai, kilę iš tremtinių, kuriuos Pompėjus 63-61 m. prieš Kristų buvo išgabenęs į Romą.
5Apd 6,14: Čia matome užuomazgą ginčų dėl Mozės Įstatymo galiojimo krikščionims. Šv. Paulius kovos, kad to Įstatymo nuostatai krikščionims negaliotų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 6

Apaštalų darbaiSkyrius: 7

 Apaštalų darbai
  
Apd 7

Stepono nužudymas

54 Tai išgirdę, jie baisiai įniršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. 55 O Steponas, kupinas Šventosios Dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų, stovintį Dievo dešinėje.[i7] 56 Jis tarė: „Štai regiu atsivėrusį dangų ir Žmogaus Sūnų, stovintį Dievo dešinėje“. 57 Tada, baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, 58 išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro, vardu Saulius.[i8] 59 Taip jie mušė akmenimis Steponą, o jis šaukė: „Viešpatie Jėzau, priimk mano dvasią!“

  
Išnašos:
1Apd 7,2-7,58: Steponas apsigynimo kalba įrodo, kad Dievas globojo žydų tautą ir tais laikotarpiais, kai nebuvo šventyklos. Kalba pateikia žydų praeities apžvalgą.
2Apd 7,35: Mozė NT dažnai laikomas Mesijo simboliu.
3Apd 7,38: Ano meto žydų supratimu, Dievas galėjęs kalbėti tik angelų tarpininkaujamas.
4Apd 7,42-7,43: Dangaus kariauna – žvaigždynai.
5Apd 7,43: Molochas buvo Saulės dievas, o Romfa (Remfanas) – Saturno dievybė.
6Apd 7,45: Jėzus, arba Jozuė – žr. Joz 3,14-17.
7Apd 7,55: Stepono regėjimas skelbia Mesijo pergalę ir triumfą danguje.
8Apd 7,58: Akmenimis būdavo užmušama už piktžodžiavimą Dievui. Nusikaltimo liudytojai turėdavo pirmieji sviesti akmenis į pasmerktąjį, paskui galėdavo prisidėti ir kiti (plg. Įst 13,9-12; 17,17).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 7