BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 6

 Apaštalų darbai
  
 PIRMOSIOS MISIJOS
  
Apd 6

Septynių diakonų paskyrimas

1 Tomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų[i1] kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieniame aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. 2 Tuomet Dvylika sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: „Nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. 3 Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų septynis vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus Dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, 4 o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai“.

5 Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir Šventosios Dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos.[i2] 6 Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas.[i3]

7 Dievo žodis klestėjo, ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui.

Stepono veikla ir suėmimas

8 Steponas, pilnas malonės ir galios, darė žmonėse didžių ženklų ir stebuklų. 9 Tuomet pakilo kai kurie iš vadinamosios libertinų sinagogos, iš kirėniečių, aleksandriečių ir iš Kilikijos bei Azijos ir mėgino ginčytis su Steponu.[i4] 10 Tačiau jie negalėjo atsispirti išminčiai ir Dvasiai, kurios įkvėptas jis kalbėjo. 11 Tada jie papirko keletą vyrų, kad sakytų girdėję Steponą piktžodžiaujant Mozei ir Dievui. 12 Taip jie sukurstė tautą, jos seniūnus ir Rašto aiškintojus, pritykoję sučiupo jį ir nusivedė į aukščiausiojo teismo tarybą. 13 Ten pastatė melagingus liudytojus, kurie tvirtino: „Šitas žmogus nesiliauja kalbėjęs prieš šventąją vietą ir Įstatymą. 14 Antai mes esame girdėję jį sakant, kad Jėzus Nazarietis išgriausiąs šią vietą ir pakeisiąs Mozės duotus mums nuostatus“.[i5] 15 Visi sėdintys taryboje įsmeigė į jį akis ir matė jo veidą [spindintį] tarytum angelo veidą.

  
Išnašos:
1Apd 6,1: Graikiškai kalbantieji, arba helenistai – žydai, ilgai gyvenę ne Palestinoje ir kalbantys graikiškai.
2Apd 6,5: Iš septynių išrinktųjų bent jau Mikalojus buvo tikras helenistas ir net kilęs iš pagonių. Ir kitų diakonų vardai graikiški. Bultmano nuomone, visi septyni buvę helenistai.
3Apd 6,6: Benduomenė išrenka kandidatą, o apaštalai, melsdamiesi ir uždėdami rankas, suteikia galią eiti tarnystę Bažnyčioje.
4Apd 6,9: Jeruzalėje buvo daug sinagogų, priklausančių užsienio žydams. Libertinai, arba paleistieji laisvėn – tai žydai, kilę iš tremtinių, kuriuos Pompėjus 63-61 m. prieš Kristų buvo išgabenęs į Romą.
5Apd 6,14: Čia matome užuomazgą ginčų dėl Mozės Įstatymo galiojimo krikščionims. Šv. Paulius kovos, kad to Įstatymo nuostatai krikščionims negaliotų.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 6