BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 23 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 5

 Apaštalų darbai
  
Apd 5

Apaštalų suėmimas ir stebuklingas išvadavimas

17 Tuomet sujudo vyriausiasis kunigas ir visi jo šalininkai iš sadukiejų partijos. Degdami neapykanta,[i5] 18 jie suėmė apaštalus ir įmetė į viešą kalėjimą.

19 Viešpaties angelas naktį atidarė kalėjimo vartus, išvedė juos ir tarė: 20 „Eikite ir, atsistoję šventykloje, skelbkite žmonėms visus šio Gyvenimo žodžius“. 21 Jie paklausė ir, auštant nuėję į šventyklą, ėmė mokyti.

Apaštalai teisme liudija Jėzaus prisikėlimą

Tuo metu vyriausiasis kunigas ir jo šalininkai sukvietė aukščiausiąją teismo tarybą bei visą izraelitų vyresnybę. Jie nusiuntė į kalėjimą tarnus, kad atvestų apaštalus.22 Nuėję tarnai neberado jų kalėjime. Tad sugrįžę jie pranešė: 23 „Mes radome kalėjimą saugiai užrakintą ir sargybinius stovinčius prie vartų. Bet atidarę nieko viduje neradome“. 24 Išgirdę tokį pranešimą, šventyklos apsaugos viršininkas ir vyriausiasis kunigas sumišę klausinėjo, ką tai galėtų reikšti. 25 Tuo metu kažkas atėjęs pranešė: „Tie vyrai, kuriuos jūs buvote uždarę kalėjime, stovi sau šventykloje ir moko žmones“. 26 Tada viršininkas su tarnais nuėjo ir atsivedė juos, tačiau be prievartos. Jie mat bijojo, kad žmonės jų neužmėtytų akmenimis.

  
Išnašos:
1Apd 5,1-5,11: Ananijo ir Sapfyros epizodas rodo, kad Apd autorius stengėsi būti objektyvus ir papasakojo ne tik teigiamus krikščionių bendruomenės įvykius, bet ir neigiamybes.
2Apd 5,4: Plg. Įst 23,23. Petras pabrėžia, jog parduoti turtus ir dalytis jais nebuvo privaloma. Ananijas ir Sapfyra nusidėjo veidmainiaudami ir nepasitikėdami bendruomene.
3Apd 5,11: Čia tikinčiųjų bendruomenė pirmą sykį pavadinta bažnyčia (gr. ekklesia). Tas žodis reiškia: susirinkimas, telkinys, bendruomenė. Lietuviai evangelikai verčia: surinkimas, pabrėždami tą tiesą, kad Bažnyčios narius į vieną sutelkia (surenka) Šventoji Dvasia.
4Apd 5,14: Viešpačiu NT vadina Jėzų – žmogumi tapusį Dievo Sūnų.
5Apd 5,17-5,32: Krinta į akis apaštalų drąsa ir aktyvumas. Anksčiau gyvenę nuolatinėje baimėje (plg. Jn 20,19), dabar, Šventosios Dvasios sustiprinti, jie veikia, kaip reikalauja apaštalų pašaukimas.
6Apd 5,28: Plg. Mt 27,25.
7Apd 5,34: Gamalielis buvo žymus ir didžiai gerbiamas Įstatymo mokytojas, pas kurį mokėsi ir šv. Paulius (plg. Apd 22,3). Jis pasižymėjo humanizmu, švelniu įstatymų aiškinimu.
8Apd 5,37: Šis gyventojų surašymas (antrasis prie Romos vietininko Kvirino) įvyko 6 ar 7 m. po Kristaus gimimo.
9Apd 5,40: Plakimo bausmę vykdydavo sinagogos tarnai. Ją sudarė keturiasdešimt be vieno, t. y. 39 kirčiai (plg 2 Kor 11,24).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 5