BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2023 12 06 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 5

 Apaštalų darbai
  
Apd 5

Apaštalai daro stebuklus.

12 Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų.

Visi jie vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. 13 Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti. Žmonės juos labai gerbė. 14 Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų, įtikėjusių Viešpatį.[i4] 15 Žmonės net į gatves nešdavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad, Petrui praeinant pro šalį, bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. 16 Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi jie būdavo pagydomi.

  
Išnašos:
1Apd 5,1-5,11: Ananijo ir Sapfyros epizodas rodo, kad Apd autorius stengėsi būti objektyvus ir papasakojo ne tik teigiamus krikščionių bendruomenės įvykius, bet ir neigiamybes.
2Apd 5,4: Plg. Įst 23,23. Petras pabrėžia, jog parduoti turtus ir dalytis jais nebuvo privaloma. Ananijas ir Sapfyra nusidėjo veidmainiaudami ir nepasitikėdami bendruomene.
3Apd 5,11: Čia tikinčiųjų bendruomenė pirmą sykį pavadinta bažnyčia (gr. ekklesia). Tas žodis reiškia: susirinkimas, telkinys, bendruomenė. Lietuviai evangelikai verčia: surinkimas, pabrėždami tą tiesą, kad Bažnyčios narius į vieną sutelkia (surenka) Šventoji Dvasia.
4Apd 5,14: Viešpačiu NT vadina Jėzų – žmogumi tapusį Dievo Sūnų.
5Apd 5,17-5,32: Krinta į akis apaštalų drąsa ir aktyvumas. Anksčiau gyvenę nuolatinėje baimėje (plg. Jn 20,19), dabar, Šventosios Dvasios sustiprinti, jie veikia, kaip reikalauja apaštalų pašaukimas.
6Apd 5,28: Plg. Mt 27,25.
7Apd 5,34: Gamalielis buvo žymus ir didžiai gerbiamas Įstatymo mokytojas, pas kurį mokėsi ir šv. Paulius (plg. Apd 22,3). Jis pasižymėjo humanizmu, švelniu įstatymų aiškinimu.
8Apd 5,37: Šis gyventojų surašymas (antrasis prie Romos vietininko Kvirino) įvyko 6 ar 7 m. po Kristaus gimimo.
9Apd 5,40: Plakimo bausmę vykdydavo sinagogos tarnai. Ją sudarė keturiasdešimt be vieno, t. y. 39 kirčiai (plg 2 Kor 11,24).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 5