BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 02 29 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 28

 Apaštalų darbai
  
Apd 28

16 Kai atvykome į Romą,[i5] Pauliui buvo leista apsigyventi vienam su serginčiu jį kareiviu.

Pokalbis su Romos žydais

17 Po trijų dienų jis pasikvietė pas save žydų vadovus. Jiems susirinkus, jis prabilo: „Broliai! Nors aš nesu nusikaltęs nei tautai, nei papročiams, buvau Jeruzalėje suimtas ir atiduotas į romėnų rankas.[i6] 18 Tie ištardę norėjo mane paleisti, nes nerado jokio mirties verto nusižengimo. 19 Kadangi žydai prieštaravo, turėjau šauktis ciesoriaus, tiktai ne tam, kad apkaltinčiau savo tautą. 20 Dėl šios priežasties aš norėjau su jumis pasimatyti ir pasikalbėti. Juk aš nešioju šitą grandinę dėl Izraelio vilties!“[i7]

Pabaiga

30 [i9]Paulius pasiliko gyventi savo išsinuomotame bute ištisus dvejus metus ir priiminėdavo visus savo lankytojus. 31 Jis skelbė Dievo karalystę ir visiškai laisvai, netrukdomas, mokė apie Jėzų Kristų.

  
Išnašos:
1Apd 28,1: Melitė (Malta) priklausė Sicilijos provincijai.
2Apd 28,2: Vietos gyventojai – originale barbarai. Taip jie buvo vadinami todėl, kad nekalbėjo graikiškai.
3Apd 28,11: Dvyniai, arba Dioskūrai – Kastoras ir Poluksas (iš populiaraus senovės graikų mito).
4Apd 28,13: Palei krantą – tai rytinis Sicilijos krantas.
5Apd 28,16: Romoje Paulius buvo laikomas vadinamajame laisvajame arešte. Jis galėjo turėti savo butą, turėjo teisę vaikščioti po miestą, tačiau dešinioji jo ranka turėjo būti surakinta su sargybinio kairiąja.
6Apd 28,17: Romoje buvo didelė žydų kolonija, turėjusi aštuonias sinagogas.
7Apd 28,20: Izraelio viltis – laukiamasis Mesijas.
8Apd 28,28: Kai kurie rankraščiai įterpia: Jam tai pasakius, žydai išėjo, smarkiai ginčydamiesi tarp savęs.
9Apd 28,30-28,31: Čia kalbama apie pirmąjį Pauliaus kalinimą Romoje (61-63 m.), pasibaigusį jo paleidimu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 28