BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 03 05 Antrad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 26

 Apaštalų darbai
  
Apd 26

19 Todėl, karaliau Agripa, negalėjau būti neklusnus dangaus apreiškimui. 20 Iš pradžių Damaske ir Jeruzalėje, o paskui visoje Judėjoje ir pagonijoje ėmiau skelbti, kad žmonės atsiverstų, sugrįžtų pas Dievą ir imtųsi tikro atsivertimo darbų.

21 Už tai žydai sugriebė mane šventykloje ir mėgino užmušti. 22 Bet, Dievui padedant, iki šios dienos aš tebeliudiju mažam ir dideliam, neskelbdamas nieko viršaus, o tik tai, ką yra skelbę įvyksiant pranašai ir Mozė, 23 būtent – jog Mesijas kentės, jog pirmutinis prisikels iš numirusių ir paskelbs šviesą tautai ir pagonims“.

  
Išnašos:
1Apd 26,14: Sunku tau spyriotis... – graikų patarlė, kuri reiškia: Veltui priešiniesi – tik pats sau kenki. Sauliau – originale Saoul. Čia ir ankstesniame Pauliaus regėjimo apraše stengtasi perteikti hebrajišką vardo tarimą (plg. Vardų rodyklę).
2Apd 26,18: Čia vis cituojamas ST, ypač Iz 35,5 ir kt.
3Apd 26,26: Erodas Agripa, būdamas žydų tikėjimo ir vietoje gyvendamas, nepalyginti daugiau žinojo apie žydus ir krikščionis už pagonį Festą, ką tik atvykusį iš Romos.
4Apd 26,28: Agripa kalba ironizuodamas.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 26