BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 16

 Apaštalų darbai
  
Apd 16

Atvykimas į Filipus. Lidija

11 Išplaukę iš Troados, leidomės tiesiog į Samotrakę ir rytojaus dieną į Neapolį.[i3] 12 Iš čia atvykome į Filipus – pirmąjį šitos Makedonijos dalies miestą bei koloniją. Šiame mieste užtrukome kelias dienas. 13 Šabo dieną išėjome pro vartus prie upės, kur tikėjomės rasią maldos vietą, ir atsisėdę kalbėjome susirinkusioms moterims.[i4] 14 Viena dievobaiminga moteris, vardu Lidija, prekiaujanti purpuro drabužiais, kilusi iš Tiatyrų miesto, ėmė klausytis, ir Viešpats atvėrė jos širdį Pauliaus žodžiams. 15 Ji su savo namiškiais priėmė krikštą ir pakvietė: „Jei mane laikote Viešpaties tikinčiąja, ateikite ir pasilikite mano namuose“. Ji tiesiog mus privertė.

  
Išnašos:
1Apd 16,1-16,3: Timotiejus tapo vienu iš artimiausių apaštalo bendradarbių. Jis puikiai tiko pagonių misijoms, nes buvo kilęs iš mišrios santuokos.
2Apd 16,10: Matyt, šiuo laiku Lukas tapo Pauliaus palydovu, nes pradeda pasakoti nuo savęs: Mes nutarėme ir t. t.
3Apd 16,11: Troada – svarbus Mažosios Azijos uostas netoli senovinės Trojos. Iš čia Paulius persikėlė į Europą. Pažymėtina, kad ten nuo Pauliaus laikų išsilaikė krikščionys, kuriuos II a. pradžioje mini kankinys šv. Ignotas. – Neapolis – čia uostas rytinėje Makedonijoje, kur buvo romėnų kolonija Filipai. Filipai tapo ypač mylima apaštalo bendruomene.
4Apd 16,13: Filipų žydai, neturėdami sinagogos, rinkdavosi melstis prie upės, kur patogu atlikti ritualinius apsiplovimus.
5Apd 16,23: Plg. 2 Kor 11,25.
6Apd 16,35: Liktoriai – ginkluoti vietinės valdžios atstovai, policija.
7Apd 16,37: Pagal Romos įstatymus (Lex Porcia) buvo draudžiama plakti Romos pilietį.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 16