BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 14

 Apaštalų darbai
  
Apd 14

21 Šitame mieste jie skelbė Evangeliją ir sulaukė nemaža mokinių. Paskui pasuko atgal į Listrą, Ikonijų ir Antiochiją. 22 Ten jie stiprino mokinių dvasią bei ragino juos išlaikyti tikėjimą ir sakė: „Per daugelį vargų mes turime įeiti į Dievo karalystę“. 23 Kiekvienoje bendrijoje su malda ir pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos Viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję.[i5]

24 Apkeliavę Pisidiją, jie atvyko į Pamfiliją, 25 skelbė žodį Pergėje ir leidosi žemyn į Ataliją. 26 Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo malonei, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė.

27 Sugrįžę jie sušaukė bendriją ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus.

  
Išnašos:
1Apd 14,1: Apaštalai pirmiausia stengdavosi paskelbti Evangeliją žydams ir žydų prozelitams.
2Apd 14,6: Listra – romėnų kolonija, žymaus Pauliaus mokinio Timotiejaus tėviškė (žr. Apd 16,1-3).
3Apd 14,13: Graikai aukojimo apeigoms puošdavo vainikais aukojamus gyvulius, aukurą ir dalyvių galvas.
4Apd 14,20: Reikia manyti, kad Dievas stebuklingai išsaugojo Pauliaus gyvybę; plg. 2 Kor 11,25.
5Apd 14,23: Kunigystės šventimai apėmė ir vyskupus, ir kunigus, kurie ankstyvojoje Bažnyčioje vadinami vyresniaisiais. Tik vėliau ėmė aiškėti vieno vyskupo vaidmuo bendruomenėje.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 14