BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 20 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Apaštalų darbaiSkyrius: 12

 Apaštalų darbai
  
Apd 12

Petro suėmimas ir stebuklingas išvadavimas

1 [i1]Tuo pačiu metu karalius Erodas pradėjo persekioti kai kuriuos bendrijos žmones. 2 Jis nukirsdino Jokūbą, Jono brolį. 3 Pamatęs, jog tai patinka žydams, įsakė suimti ir Petrą. Buvo Neraugintos duonos dienos. 4 Suėmęs Petrą, įmesdino jį į kalėjimą ir pavedė saugoti keturgubai sargybai po keturis kareivius. Po Velykų ketino išduoti jį miniai. 5 Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime. O bendrija karštai meldėsi už jį Dievui.

6 Paskutinę naktį prieš Erodui išduodant Petrą, tasai, supančiotas dviem grandinėmis, miegojo tarp dviejų kareivių. Prie durų sargybiniai ėjo sargybą. 7 Staiga ten atsirado Viešpaties angelas, ir kamerą nutvieskė šviesa. Jis sudavė Petrui į šoną ir žadindamas tarė: „Kelkis greičiau!“ Ir nukrito jam grandinės nuo rankų. 8 Angelas kalbėjo toliau: „Susijuosk ir apsiauk sandalus!“ Jis taip ir padarė. Angelas tęsė: „Užsimesk apsiaustą ir eik paskui mane!“ 9 Išėjęs Petras sekė paskui jį. Tik jis nesuvokė, kad angelo veiksmai tikri, jis tarėsi matęs regėjimą. 10 Šitaip jiedu praėjo pro pirmą ir antrą sargybą ir prisiartino prie geležinių vartų į miestą. Vartai savaime atsidarė. Išėję pro juos, jie leidosi tolyn viena gatve. Staiga angelas nuo jo pasitraukė. 11 Petras atsipeikėjęs tarė: „Dabar tikrai žinau, kad Viešpats atsiuntė savo angelą ir išvadavo mane iš Erodo rankų ir žydų minios kėslų“.

  
Išnašos:
1Apd 12,1: Kalbama apie Erodą Agripą I, Erodo Didžiojo anūką, Erodo Antipo seserėną, Erodiados brolį. Imperatorius Kaligula 37 m. jam suteikė karaliaus titulą ir paskyrė valdyti Pilypo bei Lisanijo tetrarchijas (pietinė Sirijos dalis). 41 m. Klaudijus jam paveda valdyti Judėją ir Samariją Palestinoje. Jis persekiojo krikščionis, norėdamas įsiteikti žydų nacionalistams.
2Apd 12,12-12,17: Šis gyvas, vaizdingas pasakojimas yra artimas Mk evangelijos stiliui, galbūt atėjęs iš paties apaštalo Petro lūpų.
3Apd 12,17: Čia kalbama apie Viešpaties brolį Jokūbą, kuris, išvykus Petrui, vadovavo Jeruzalės bendruomenei. Spėjama, kad Petras išvyko iš Jeruzalės maždaug 41-44 m. Apie jo buvimą Antiochijoje kalbama Gal 1,11. Petras dalyvavo Apaštalų Susirinkime Jeruzalėje 49 m.
4Apd 12,19: Sargybiniai būdavo atsakingi už kalinius ir, kaliniui pabėgus, gaudavo jam skirtąją bausmę.
5Apd 12,20-12,23: Pasak žydų istoriko Juozapo Flavijaus, Erodas sirgo vos penkias dienas. Apd autorius čia įžiūri Dievo bausmę.
6Apd 12,25: Galima versti: Barnabas ir Saulius sugrįžo, baigę savo užduotį Jeruzalėje ir paėmę... – Čia baigiasi pirmoji Apd dalis. Autorius palieka pirmykštę krikščionių bendruomenę bei Palestiną ir pasakoja apie šv. Pauliaus misijų laimėjimus.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Apaštalų darbaiSkyrius: 12