BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 29 Trečiad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

LIETUVIŠKI ŠVENTOJO RAŠTO VERTIMAI

Vertėjai | Leidimai

Išsamiai aprašyti leidimai

Biblija RK_K1998 || Biblija RK_E1999

Rubšio ir Kavaliausko BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m.

T U R I N Y S   S K Y R I A I S

SENASIS TESTAMENTAS (Įvadas)
   
  Penkiaknygė (Įvadas)
   
  Pradžios knyga (Įvadas)
Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
  Išėjimo knyga (Įvadas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  Kunigų knyga (Įvadas)
Kun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  Skaičių knyga (Įvadas)
Sk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Pakartoto Įstatymo knyga (Įvadas)
Įst 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
   
  Istorinės knygos (Įvadas)
   
  Jozuės knyga (Įvadas)
Joz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Teisėjų knyga (Įvadas)
Ts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Rutos knyga (Įvadas)
Rut 1 2 3 4
  Pirmoji Samuelio knyga (Įvadas)
1 Sam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Antroji Samuelio knyga (Įvadas)
2 Sam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Pirmoji Karalių knyga (Įvadas)
1 Kar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  Antroji Karalių knyga (Įvadas)
2 Kar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
  Pirmoji Kronikų knyga (Įvadas)
1 Kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  Antroji Kronikų knyga (Įvadas)
2 Kr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
  Ezdro knyga (Įvadas)
Ezd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Nehemijo knyga (Įvadas)
Neh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Tobito knyga (Įvadas)
Tob 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Juditos knyga (Įvadas)
Jdt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Esteros knyga (Įvadas)
Est 0(A) 1 2 3,1-13 11(B) 3,14-15 4 12(C) 13(D) 5 6 7 8,1-12 14(E) 8,13-17 9 10 15(F)
  Pirmoji Makabėjų knyga (Įvadas)
1 Mak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Antroji Makabėjų knyga (Įvadas)
2 Mak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
   
  Išminties knygos (Įvadas)
   
  Jobo knyga (Įvadas)
Job 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
  Psalmynas (Įvadas)
Ps 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 6 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 47 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
  Patarlių knyga (Įvadas)
Pat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  Koheleto knyga (Įvadas)
Koh 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  Giesmių giesmės knyga (Įvadas)
Gg 1 2 3 4 5 6 7 8
  Išminties knyga (Įvadas)
Išm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
  Siracido knyga (Įvadas)
Sir 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
   
  Pranašų knygos (Įvadas)
   
  Izaijo knyga (Įvadas)
Iz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
  Jeremijo knyga (Įvadas)
Jer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
  Raudų knyga (Įvadas)
Rd 1 2 3 4 5
  Barucho knyga (Įvadas)
Bar 1 2 3 4 5 6
  Ezekielio knyga (Įvadas)
Ez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
  Danielio knyga (Įvadas)
Dan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Ozėjo knyga (Įvadas)
Oz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Joelio knyga (Įvadas)
Jl 1 2 3 4
  Amoso knyga (Įvadas)
Am 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Abdijo knyga (Įvadas)
Abd 1
  Jonos knyga (Įvadas)
Jon 1 2 3 4
  Michėjo knyga (Įvadas)
Mch 1 2 3 4 5 6 7
  Nahumo knyga (Įvadas)
Nah 1 2 3
  Habakuko knyga (Įvadas)
Hab 1 2 3
  Sofonijo knyga (Įvadas)
Sof 1 2 3
  Agėjo knyga (Įvadas)
Ag 1 2
  Zacharijo knyga (Įvadas)
Zch 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Malachijo knyga (Įvadas)
Mal 1 2 3
   
   
NAUJASIS TESTAMENTAS (Įvadas)
   
  Evangelija pagal Matą (Įvadas)
Mt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
  Evangelija pagal Morkų (Įvadas)
Mk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Evangelija pagal Luką (Įvadas)
Lk 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
  Evangelija pagal Joną (Įvadas)
Jn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  Apaštalų darbai (Įvadas)
Apd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
   
  Apaštalo Pauliaus laiškai (Įvadas)
   
  Laiškas romiečiams (Įvadas)
Rom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Pirmasis laiškas korintiečiams (Įvadas)
1 Kor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Antrasis laiškas korintiečiams (Įvadas)
2 Kor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Laiškas galatams (Įvadas)
Gal 1 2 3 4 5 6
   
  Laiškai iš kalėjimo (Įvadas)
   
  Laiškas efeziečiams (Įvadas)
Ef 1 2 3 4 5 6
  Laiškas filipiečiams (Įvadas)
Fil 1 2 3 4
  Laiškas kolosiečiams (Įvadas)
Kol 1 2 3 4
  Pirmasis laiškas tesalonikiečiams (Įvadas)
1 Tes 1 2 3 4 5
  Antrasis laiškas tesalonikiečiams (Įvadas)
2 Tes 1 2 3
   
  Pastoraciniai laiškai (Įvadas)
   
  Pirmasis laiškas Timotiejui (Įvadas)
1 Tim 1 2 3 4 5 6
  Antrasis laiškas Timotiejui (Įvadas)
2 Tim 1 2 3 4
  Laiškas Titui (Įvadas)
Tit 1 2 3
  Laiškas Filemonui (Įvadas)
Fm 1
  Laiškas žydams (Įvadas)
Žyd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
   
  Visuotiniai laiškai (Įvadas)
   
  Jokūbo laiškas (Įvadas)
Jok 1 2 3 4 5
  Pirmasis Petro laiškas (Įvadas)
1 Pt 1 2 3 4 5
  Antrasis Petro laiškas (Įvadas)
2 Pt 1 2 3
  Pirmasis Jono laiškas (Įvadas)
1 Jn 1 2 3 4 5
  Antrasis Jono laiškas (Įvadas)
2 Jn 1
  Trečiasis Jono laiškas (Įvadas)
3 Jn 1
  Judo laiškas (Įvadas)
Jud 1
   
  Apreiškimo Jonui knyga (Įvadas)
Apr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Bibliografiniai duomenys (Biblija RK_K1998):
  ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998.
© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>