BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 04 21 Sekmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 9

 Zecharijo knyga
  
 B. TEISMAS KAIMYNINĖMS TAUTOMS
  
Zch 9

C. MESIJAS – DIEVO TAUTOS VALDOVAS

Būsimasis Karalius

9 Didžiai džiūgauk, Ziono dukra,

garsiai krykštauk, dukra Jeruzale!

Štai tavo karalius pas tave ateina, –

jis išaukštintas ir pergalingas,

nuolankus ir joja ant asilo –

ant asiliuko, asilės jauniklio.

10 Jis išvarys kovos vežimus iš Efraimo

ir karo žirgus iš Jeruzalės;

karo lankas bus sulaužytas,

jis skelbs taiką tautoms.

Jo valdžia bus nuo jūros lig jūros

ir nuo Upės[i6] lig žemės pakraščių.

  
Išnašos:
1Zch 9,1-9,8: Dievo teismas tuojau ateis priešingoms, Judą supančioms tautoms: Aramui (Sirijai) drauge su Hadracho ir Damasko miestais; Finikijai drauge su Tyro ir Sidono miestais; ir Filistijai drauge su jos miestais – Aškelonu, Gaza, Ekronu ir Ašdodu.
2Zch 9,6: Mišrūnė tauta: tauta, kurios protėviai priklausė skirtingoms tautoms.
3Zch 9,7: ... išlikusieji: žodis, kuriuo ženklinami grįžusieji iš Babilonijos tremtiniai. Žr. Ag 1,12.
4Zch 9,7: Jebusitai: Jeruzalės gyventojai, Dovydo nugalėti ir prijungti prie Izraelio.
5Zch 9,8-9,9: ... savo namų: Šventojoje Žemėje Mesijas neateis kaip pergalingas galiūnas, bet kaip nuolankus ir taiką nešantis Gelbėtojas: ne kaip vėlesnieji Judo karaliai karo vežimuose ar ant žirgų (žr. Jer 17,25; 22,4), bet kaip senovės valdovai (žr. Pr 49,11; Ts 5,10; 10,4) – Mesijas jos ant asilo. Evangelistai įžvelgė šios pranašystės žodinį išsipildymą iškilmingo Kristaus atėjimo į Jeruzalę metu (žr. Mt 21,4-5; Jn 12,14-15).
6Zch 9,10: Upė: Eufratas (žr. Ps 72,8).
7Zch 9,11: ... dėl tavo Sandoros ... kraujo: Sandora tarp Viešpaties ir Izraelio buvo užantspauduota aukų krauju (žr. Iš 24,8).
8Zch 9,12: ... kaliniai, nepraradę vilties: tremtiniai, laukiantys grįžimo į savo kraštą, kur jie gaus dvigubą atlygį už patirtą dvigubą bausmę. Žr. Iz 40,2; 61,7.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 9