BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 13 Ketvirtad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 8

 Zecharijo knyga
  
 Dievo pažadai Jeruzalei
  
Zch 8

1 {Man} atėjo Galybių VIEŠPATIES žodis: 2 „Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Smarkiai pavyduliauju Zionui,

iš pavyduliavimo esu ant jo labai įniršęs!'

3 Taip kalbėjo VIEŠPATS:

'Sugrįšiu į Zioną,

gyvensiu Jeruzalėje.

Jeruzalė bus vadinama ištikimuoju miestu,

o Galybių VIEŠPATIES kalnas

bus vadinamas šventuoju kalnu'.

4 Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Senukai ir senutės,

kiekvienas dėl žilos senatvės su lazda rankoje,

vėl sėdės Jeruzalės gatvėse.

5 Miestas bus pilnas

berniukų ir mergaičių,

žaidžiančių jo gatvėse'.

6 Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Nors šiomis dienomis tai ir atrodo neįmanoma

šios tautos likučiui,

argi tai turi atrodyti ir man neįmanoma?' –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis.

7 Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Tikėk manimi, išgelbėsiu savo tautą

iš saulėtekio šalies ir iš saulėlydžio šalies;

parvesiu juos gyventi Jeruzalėje.

8 Jie bus mano tauta

ir aš būsiu jų Dievas

ištikimybe ir teisumu'.

9 Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Tebūna tvirtos jūsų rankos!

Neseniai girdėjote šiuos žodžius

iš burnos pranašų, buvusių tą dieną,

kai buvo dedami pamatai Galybių VIEŠPATIES Namams –

Šventyklai atstatyti.

10 Juk prieš tą dieną

nebuvo nei algos žmonėms, nei pelno iš gyvulių,

nebuvo saugu nuo priešų

nei išeinančiam, nei grįžtančiam.

Aš nuteikiau žmones

vienus prieš kitus.

11 Bet dabar aš nebesielgsiu su šios tautos likučiu,

kaip elgiausi anomis dienomis, –

tai Galybių VIEŠPATIES žodis, –

12 nes sėja bus sėkminga:

vynuogė brandins savo vaisių,

žemė teiks savo derlių

ir dangūs duos savo rasą.

13 Lygiai taip, kaip buvote tautų keikiami,

o Judo namai ir Izraelio namai,

taip pat, kai jus išgelbėsiu,

būsite giriami.

Nebijokite! Tebūna tvirtos jūsų rankos!'

14 Juk taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Lygiai kaip nusprendžiau siųsti jums nelaimę

ir nepasigailėjau,

kai jūsų protėviai mane įpykdė, –

kalbėjo Galybių VIEŠPATS, –

15 taip šiomis dienomis nusprendžiau daryti gera

Jeruzalei ir Judo namams. Nebijokite!

16 Štai yra dalykai, kuriuos jūs turite daryti:

Sakykite tiesą vieni kitiems,

teiskite savo vartuose,

žiūrėdami tiesos ir tobulo teisingumo,

17 nespęskite savo širdyse pinklių vieni kitiems

ir nebranginkite kreivos priesaikos,

nes visų šių dalykų aš nekenčiu, –

tai VIEŠPATIES žodis'“.

18 Man atėjo Galybių VIEŠPATIES žodis:

19 [i1]„Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Pasninkas ketvirto mėnesio

ir pasninkas penkto, ir pasninkas septinto,

ir pasninkas dešimto pavirs

džiaugsmu bei linksmybe

ir malonia švente Judo namams.

Branginkite tiesą ir taiką!'

20 Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Dar ateis tautos,

daugelio miestų gyventojai.

21 Vieno miesto gyventojai eis į kitą, sakydami:

'Eikit šen! Eime maldauti VIEŠPATIES malonės,

ieškoti Galybių VIEŠPATIES.

Aš ir pats einu!'

22 Ateis daug tautų ir galingų genčių

ieškoti Jeruzalėje Galybių VIEŠPATIES

ir maldauti VIEŠPATIES malonės.

23 Taip kalbėjo Galybių VIEŠPATS:

'Tomis dienomis dešimt vyrų iš visų kalbų genčių

griebs judėją ir, nusitverdami jam už drabužio skverno, sakys:

'Leiskite eiti su jumis,

nes mes girdėjome, kad Dievas yra su jumis'“.

  
Išnašos:
1Zch 8,19: Ketvirto mėnesio pasninkas primindavo Jeruzalės sunaikinimą 587 m. prieš Kristų birželio mėnesi (žr. 2 Kar 25,3-4); penkto mėnesio pasninkas – Šventyklos sudeginimą tais pačiais metais liepos mėnesį (žr. 2 Kar 25,8-9); septinto mėnesio pasninkas – valdytojo Gedalijo nužudymą tais pačiais metais rugsėjo mėnesį (žr. Jer 41,1-2); ir dešimto mėnesio pasninkas – galutinio Jeruzalės apgulimo pradžią 588 m. sausio mėnesį (žr. 2 Kar 25,1).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 8