BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2020 06 05 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Zecharijo knygaSkyrius: 12

 Zecharijo knyga
  
 Jeruzalės jėga ir pergalė
  
Zch 12

10 [i2]Ant Dovydo namų ir Jeruzalės išliesiu malonės ir maldavimo dvasią taip, kad, žvelgdami į tą, kurį jie pervėrė, raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus. 11 [i3]Tą dieną Jeruzalės rauda bus didesnė už raudą Hadad-Rimono Megido lygumoje.

  
Išnašos:
1Zch 12,1-12,9: Pranašas, pasinaudodamas vaizdais iš Judo ir Jeruzalės istorinio išgelbėjimo nuo užpuolusių priešų, kalba apie galutinę Dievo tautos pergalę mesijiniame amžiuje.
2Zch 12,10: Dievo palaima – malonės ir maldavimo dvasia – bus išlieta ant Dievo tautos užtariant bevardžiam kentėtojui – {tam,} kurį jie pervėrė. Žr. Iz 52,13-53,12. Evangelistas Jonas laiko šį tekstą pranašyste ir susieja jį su Kristaus šono perdūrimu. Žr. Jn 19,37.
3Zch 12,11: Jeruzalėje nužudytos aukos apraudojimas palyginamas su raudomis Megido lygumoje dėl asmens, vardu Hadad-Rimonas. Nuoroda lieka istoriškai neaiški. Abu – Hadadas ir Rimonas – buvo vardai semitų audros dievo, dažnai tapatinamo su Baalu. Nenuostabu, kad kai kurie žinovai čia ir atranda užuominą apie metines pagonių raudas dėl derlingumo dievo mirties. Kiti žinovai spėja, kad Hadad-Rimonas yra vieta netoli Megido perėjos, kur mūšyje žuvo karalius Jošijas (žr. 2 Kr 35,22-25). Šiuo atveju raudojimas siejamas su Judo karaliaus žuvimu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Zecharijo knygaSkyrius: 12