BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 27 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 17

 Siracido knyga
  
Sir 17

1 VIEŠPATS žmogų sukūrė iš žemės,

ir jį vėl į žemę sugrąžina.

2 Jis davė jiems ribotą dienų skaičių,

bet suteikė galią valdyti viską žemėje.

3 Jis apvilko juos jėga, panašia į savo, –

padarė juos pagal savo paveikslą.

4 Jis įdiegė jų baimę visiems gyvūnams

ir leido jiems viešpatauti žvėrims ir paukščiams.

5 {[i1]VIEŠPATS davė jiems naudotis penkiomis galiomis,

dalytis supratimu jiems buvo duota kaip šeštoji

ir septintoji protas – jų galių aiškintojas.}

6 Nuožiūrą ir liežuvį, ir akis,

ausis ir suprantančią širdį davė jiems.

7 Išminties ir žinojimo juos pripildė,

gera ir pikta jiems nurodė.

8 Kad parodytų savo darbų didybę,

į jų širdis jis įdiegė pagarbią VIEŠPATIES baimę.

9 {[i2]Jis davė jiems teisę

jo nuostabiais darbais amžinai didžiuotis.}

10 Kad skelbtų jo nuostabius darbus

ir šlovintų jo šventąjį vardą.

11 Jis paklojo jiems žinojimą,

gyvenimo įstatymą kaip paveldą.

12 Jis sudarė su jais amžiną sandorą

ir apreiškė jiems savo įsakymus.[i3]

13 Jo didingą šlovę matė jų akys,

ir jo garbingą balsą girdėjo jų ausys.

14 Jiems tarė: „Venkite viso, kas pikta!“ –

ir davė kiekvienam jų įsakymus apie artimą.

15 Jų keliai visad jam žinomi;

nuo jo akių jie negali būti paslėpti.

  
Išnašos:
1Sir 17,5: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
2Sir 17,9: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
3Sir 17,12: ... amžiną sandorą ... savo įsakymus: įvairias sandoras, kurias Dievas sudarė su žmonija, pvz., Pr 2,15-17; 17,1-22, o ypač Sandorą ant Sinajaus kalno, kur žmonės matė Dievo šlovę ir girdėjo jo balsą. Žr. Iš 19,16-24,18.
4Sir 17,16: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
5Sir 17,17: ... valdovą: nuoroda arba į pasaulietišką valdovą, arba į angelus, duotus tautoms kaip sargus. Žr. Įst 32,8 paaiškinimą.
6Sir 17,18: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
7Sir 17,21: eilutės, žymimos laužtiniais skliausteliais, yra vėlesni priedai.
8Sir 17,25-17,32: Skatindamas nusidėjėlį grįžti pas Dievą, autorius duoda suprasti, kad Dievas nukels žmogaus mirtį, idant jis įvykdytų savo užduotį šlovinti Dievą. Krikščioniškojo mokymo šviesoje atsivertimo dovana mirties valandą pratęsia šį Dievo tikslą į amžinąjį gyvenimą. Žr. Ps 6,6; Ez 18,23; 33,11-16.
9Sir 17,31: ... tamsios: raidiškai piktos. Žr. Pr 6,5. Turima omenyje proto nepajėgumas suprasti Dievo gailestingumo užmojį. Žr. Išm 9,14-18.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 17