BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 06 15 Šeštad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Siracido knygaSkyrius: 16

 Siracido knyga
  
Sir 16

1 Netrokšk[i1] turėti daug niekam tikusių vaikų

ir nesidžiauk nedorais palikuonimis.

2 Nors ir daug jų būtų, nesidžiauk jais,

jeigu jie neturi pagarbios VIEŠPATIES baimės.

3 Nepasitikėk jų ilgu gyvenimu,

nedėk vilčių į jų ateitį,

nes vienas gali būti geriau už tūkstantį

ir verčiau mirti bevaikiui,

negu turėti nedorų vaikų!

4 Juk per vieną protingą žmogų

miestas gali būti apgyvendintas,

bet per maištininkų klaną jis tampa tyrais.

5 Daug tokių dalykų mano akis yra regėjusi,

ir dar daugiau mano ausis yra girdėjusi.

6 [i2]Nusidėjėlių sueigoje užkuriama ugnis,

ir neklusnioje tautoje įsiliepsnoja pyktis.

7 Jis neatleido senovės milžinams,[i3]

sukilusiems savo galybėje;

8 [i4]jis nepasigailėjo Loto kaimynų,

kurių įžūlumu jis bjaurėjosi;

9 [i5]jis neparodė gailestingumo pasmerktai tautai,

išrautai iš šaknų už jų nuodėmes,

10 [i6]nei šešiems šimtams tūkstančių pėstininkų,

žuvusių dėl jų širdies įžūlumo.

11 Net jei tebūtų buvęs tik vienas kietasprandis,

nuostabu būtų, jei jis būtų likęs nenubaustas.

Juk gailestingumas ir pyktis

vienodai priklauso VIEŠPAČIUI, –

jis nebaudžia ir atleidžia, bet ir pyktį išlieja.

12 Didelis yra jo gailestingumas,

kaip ir jo bausmės rykštė, –

jis teisia žmogų, kiekvieną pagal jo darbus.

13 Nusidėjėlis neišsigelbsti pagrobtu turtu,

o teisiojo vilties Dievas nepalieka neišsipildžiusios.

14 Kas daro gera, turi savo atlygį,

kurį kiekvienas gauna pagal savo darbus.

15 {VIEŠPATS taip sukietino faraono širdį,

kad jis nepažino jo,

idant VIEŠPATIES darbai būtų pažinti po dangumi.

16 Jo gailestingumas yra akivaizdus visai kūrinijai.

o jo šviesa ir jo tamsa buvo paskirstyta žmonijai.}

17 Nesakyk: „Pasislėpsiu nuo VIEŠPATIES.

Kas danguje apie mane pagalvos?

Tarp tokios daugybės žmonių nebūsiu pastebėtas,

nes kas aš tarp beribės kūrinijos?

18 Štai dangus ir dangaus aukštybės,

bedugnė ir žemė dreba jam apsilankius.

19 Patys kalnai ir žemės pamatai,

vos jam pažvelgus, virpa ir dreba.

20 Apie mane jis nepagalvos;

kas rūpinsis manimi?

21 Jei nusidedu, jokia akis manęs nemato;

jei visiškai slaptai esu neištikimas,

kas apie tai sužinos?

22 Kas jam pasako apie teisius darbus

ir ko aš galiu už juos tikėtis, kai laikausi įsakymo?“

23 Tokios yra neišmanėlio žmogaus mintys;

neprotingas ir suklydęs žmogus kvailai galvoja.

Dieviškosios išminties atspindys kūrinijoje

24 [i7]Klausykis, mano vaike, ir mokykis išminties,

brangink visa širdimi mano žodžius.

25 Tiksliai paaiškinsiu auklėjimo drausmę

ir rūpestingai perteiksiu žinojimą.

26 Kai pradžioje VIEŠPATS sukūrė savo kūrinius

ir, juos sukurdamas, paskyrė jiems užduotis,

27 visam laikui jis nustatė

jų valdas ir jų veiklą.

Jie nei išalksta, nei pavargsta,

jie niekad nenukrypsta nuo savo užduočių.

28 Niekad vieni su kitais nesistumdo

ir visad laikosi jo žodžio.

29 Tada VIEŠPATS pažvelgė į žemę

ir pripildė ją savo gėrybių.

30 Jos paviršių jis pripildė visokių rūšių gyvūnų,

ir jie turi į ją vėl sugrįžti.

  
Išnašos:
1Sir 16,1-16,23: Nuodėmingi palikuonys yra didelė nelaimė, nes istorija ir patirtis liudija, kaip Dievas baudžia už nuodėmę.
2Sir 16,6: Apie Korahą ir jo bendrus žr. Sk 16,35; Ps 106,18; apie nepatenkintus izraeliečius žr. Ps 78,21-22.
3Sir 16,7: ... senovės milžinams: žr. Pr 6,4; Išm 14,6; Bar 3,24-28.
4Sir 16,8: Apie Sodomos ir Gomoros gyventojus žr. Pr 19,24-25; Ez 16,49-50.
5Sir 16,9: Apie kanaaniečius žr. Iš 23,23-24.27-31; Įst 7,1; Išm 12,3.
6Sir 16,10: Apie izraeliečius, murmėjusius prieš Dievą, žr. Sk 11,20; 14,12. 22-24.
7Sir 16,24-17,18: Autorius aprašo Dievo išmintį kuriant Visatą: jis suteikia pagal savo paties paveikslą ir panašumą žmogui prigimtį, turinčią galią rinktis išmintį, žinojimą ir laisvą valią. Žr. Ps 8; 19; 104.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Siracido knygaSkyrius: 16