BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 07 12 Penktad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 7

 Laiškas romiečiams
  
Rom 7

18 Aš žinau, kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti – ne. 19 Aš nedarau gėrio, kurio trokštu, o darau blogį, kurio nenoriu. 20 O jeigu darau, ko nenoriu, tada nebe aš tai įvykdau, bet manyje gyvenanti nuodėmė.

21 Taigi aš randu tokį įstatymą, kad kai trokštu padaryti gera, prie manęs prilimpa bloga. 22 Juk kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu. 23 Deja, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisviu nuodėmės įstatymo, glūdinčio mano nariuose.

24 Vargšas aš žmogus! Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno! 25 Bet ačiū Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų! Taigi aš pats protu tarnauju Dievo įstatymui, o kūnu – nuodėmės įstatymui.[i3]

  
Išnašos:
1Rom 7,1-7,8: Čia pabrėžta tikinčiųjų vienybė su Kristumi. Kristus yra tikinčiųjų galva, o tikintieji – jo mistinio kūno nariai. Vadinasi, krikščionis yra išvaduotas nuo Mozės Įstatymo, nes yra kartu su Kristumi numiręs. Krikštas yra mūsų mistinė mirtis su Kristumi.
2Rom 7,9:  – apskritai apie žmogų.
3Rom 7,25: Paulius rašo labai glaustai. Reikšmė tokia: Bet, ačiū Dievui, – jis tai padarys (mane ir visus išvaduos) per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų (plg. 1 Kor 15,57).
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 7