BIBLIJA.LT
ŠVENTASIS RAŠTAS LIETUVIŠKAI
www.lcn.lt
Katalikų Bažnyčia Lietuvoje

  2024 05 20 Pirmad.
apie projektą apie svetainę medis
 teksto skaitymas
 išsami paieška
 

BIBLIJOS SKAITYMAS

RUBŠIO IR KAVALIAUSKO BIBLIJA, LVK (katalikų) leidimas 1998 m. (Biblija RK_K1998)

Laiškas romiečiamsSkyrius: 3

 Laiškas romiečiams
  
Rom 3

Dievo teisumas ir tikėjimas

Dievo teisumas

21 [i3]Bet dabar be įstatymo pasireiškė Dievo teisumas, paliudytas Įstatymo ir Pranašų. 22 Tai Dievo teisumas, tikėjimu į Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, 23 nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, 24 o nuteisinami dovanai jo malone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo.[i4] 25 Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo galia, veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes, padarytas anksčiau, 26 dieviškojo kantrumo laikais, ir norėjo parodyti savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esąs teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų.

Tikėjimo vaidmuo

27 Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas. Kokiu įstatymu? Darbų? Ne, tikėjimo įstatymu.[i5] 28 Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu, be įstatymo darbų. 29 Argi Dievas – tiktai žydų Dievas? Ar jis nėra ir pagonių?! Taip, ir pagonių, 30 nes tėra vienas Dievas, kuris per tikėjimą nuteisins apipjaustytus žydus ir per tikėjimą nuteisins neapipjaustytus pagonis.

  
Išnašos:
1Rom 3,2: Visokeriopas, t. y. pranašumas.
2Rom 3,19: Čia įstatymas – visas ST.
3Rom 3,21-3,31: Žmogus negali savo darbais užsitarnauti teisumo ir išganymo. Teisumas pasiekiamas tik Dievo malone.
4Rom 3,24: Paulius dažniausiai žodžiu malonė supranta laisvą, neužtarnautą Dievo dovaną, išganymo aktą. Atpirkimas – žodis paimtas iš ST, kur pasakojama apie Izraelio tautos išvadavimą iš Egipto vergovės. Vaizdingai tariant, tauta buvusi atpirkta iš egiptiečių. NT taip pat ši sąvoka vartojama kalbant apie Jėzaus auką, atpirkusią žmones iš nuodėmės ir jos pasekmių. Dažnai siejama su išganymo ar išgelbėjimo sąvokomis. Atpirkimas ir išganymas, kuris buvo pradėtas ant Kalvarijos kalno, realizuojamas visoje žmonių istorijoje ir bus baigtas antruoju Kristaus atėjimu, galutiniu mirties nugalėjimu ir kūnų prisikėlimu iš mirties.
5Rom 3,27: Tikėjimas, kaip sako Tridento Susirinkimas, yra išganymo pradžia, viso nuteisinimo pagrindas. Tikėjimas čia reiškia ne tik kurios nors tiesos priėmimą, bet viso asmens atsidavimą Kristui.
6Rom 3,31: Deja, žydų pasaulyje įstatymas dažnai būdavo apeinamas, laikantis vien išorinių formų, o nesiskaitant su jo turiniu.
  
Bibliografiniai duomenys:

ŠVENTASIS RAŠTAS. Senasis ir Naujasis Testamentas. – Vilnius: Lietuvos Katalikų Vyskupų Konferencija, 1998.

© Lietuvos Vyskupų Konferencija, 1998. Išsamiai apie leidimą >>

Laiškas romiečiamsSkyrius: 3